Logo Ruimtemanagers

Verbinders in ruimtelijke projecten

RUIMTEMANAGERS zijn experts in gebiedsontwikkeling, omgevingsmanagement en energie en klimaat.

RUIMTEMANAGERS zijn gedreven. Uitermate klantgericht. Maar ook een tikje eigenwijs. Een RUIMTEMANAGER brengt het proces of verandering op gang, maar wel met behoud van eigen stijl en identiteit.

Logo Ruimtemanagers

Nieuws

Welkom Amarens!

Amarens versterkt het team vanaf 15 februari. Haar leergierigheid heeft haar bij RUIMTEMANAGERS gebracht en zij zal het team ondersteunen als Office Manager. Zij zit al 12 jaar in de kunstwereld en vindt bij Ruimtemanagers haar balans door het ondersteunen van de directie en het team waar mogelijk.

Welkom Maarten!

Vanaf 1 oktober wordt ons team versterkt door de komst van Maarten Jaspers Faijer als Senior Adviseur Duurzame Energie. Maarten heeft een bestuurskundige en planologische achtergrond en meer dan 10 jaar ervaring in de duurzame energiesector. Door zowel zijn betrokkenheid bij concrete projecten én bij strategische adviesvraagstukken, is hij breed inzetbaar. Maarten gaat met veel energie de duurzame ‘tak’ van Ruimtemanagers verder ontwikkelen.

 

Hallo Jelle!

Sinds 1 augustus versterkt Jelle Eisma ons team als aankomend adviseur. Jelle heeft een achtergrond in land- en waterbeheer en plattelandsontwikkeling. De afgelopen jaren is Jelle werkzaam geweest in milieu en natuurontwikkeling. Met 7 jaar ervaring in veld komt Jelle bij Ruimtemanagers werken aan een omgeving die ruimte biedt aan mens, natuur en toekomst.

Ons 1e Lustrum !

1 mei jl. bestond Ruimtemanagers 5 jaar. Reden voor een mooi feestje, want we zijn blij met ons topteam, mooie opdrachten en fijne opdrachtgevers. We zijn met ons team een lang weekend naar Madrid gegaan. Behalve veel lol en gezelligheid hebben we ook een inspirerende fietsexcursie gehad door het Madrid Rio project. Mooi om te zien dat als de infrastructuur naar de ondergrond verhuist, er ruimte ontstaat voor groen om te sporten, te ontspannen en te ontmoeten. Door de aanleg van 46 voetgangersbruggen over de rivier zijn stadsdelen weer verbonden met elkaar.
Op naar 10 jaar Ruimtemanagers!

Weezenlanden-Noord Zwolle

Aan de rand van de binnenstad van Zwolle worden 180 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 500 nieuwe woningen in een parkachtige omgeving. De wijk krijgt een een mix van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Ook komt er een mix van jongere en oudere bewoners.

De eerder voorgestelde parkeeroplossing bleek in de uitvoering financieel niet haalbaar waardoor een nieuwe oplossing werd gezocht. Haiko en Wouter hebben gezocht naar andere mogelijkheden en bemiddelden tussen de ontwikkelaar Explorius-Nijhuis, de woningcorporatie Openbaar Belang en de gemeente Zwolle om samen tot een haalbaar plan te komen.

In een intensief traject is het hele plan doorgelicht met aandacht voor ruimtelijke inpassing, eigendom van de garage, toegankelijkheid, financiering en bestuurlijk draagvlak. Haiko en Wouter hebben de partijen bij elkaar gehouden en zijn tot een uitgewerkte oplossing gekomen waarmee het plan gerealiseerd kan worden.

Op 1 december 2021 zijn de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst en de koop- en ontwikkelovereenkomst. Vanaf 23 december legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

WBI subsidie toegekend voor Culemborg

De gemeente Culemborg ontvangt bijna € 10 miljoen subsidie. Ze krijgt € 7,9 mln,- subsidie uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Provincie Gelderland vult deze subsidie aan met nog eens € 1,9 mln,-. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van woningbouwprojecten die op zichzelf niet financieel haalbaar zijn, en die voor minimaal de helft bestaan uit betaalbare woningen.

De gemeente Culemborg krijgt de subsidie voor het realiseren van 1900 woningen in de stationsomgeving. Met de bouw van deze woningen kan de gemeente ook de Stationsomgeving vergroenen, verbindingen tussen oost- en west Culemborg verbeteren en een stedelijke nieuwe wijk toevoegen aan Culemborg.

Wouter werkt sinds juli dit jaar aan het plan als projectleider van de ruimtelijke projecten. De komende periode werkt de gemeente met bewoners en politiek verder aan de visie, met initiatiefnemers aan concrete plannen en met bedrijven aan een duurzame toekomst binnen of buiten het gebied.

Stagiair gestart. Succes Roy!

Roy is in februari begonnen bij Ruimtemanagers als stagiair en wil graag meer leren over het vakgebied van projectmanagement en gebiedsontwikkeling. Vanuit zijn opleiding Economische Geografie aan de Radboud Universiteit werkt hij daarnaast aan zijn afstudeeronderzoek. Dit betreft een studie naar de oorzaken van bevolkingsveranderingen op de Veluwe en hoe dit samenhangt met de kenmerken en voorzieningen van dorpskernen. Gedurende zijn stageperiode tot juli hoopt hij veel op te steken van zijn tijd bij Ruimtemanagers.

Nieuwe project: interim management, gemeente Oss

In juni is Wendy Akkers begonnen als interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Oss. Behalve leidinggeven aan de afdeling is het haar taak is om de afdeling te helpen om toekomstbestendig te worden, een duidelijk profiel en positie te krijgen binnen de organisatie en te zorgen dat er met plezier en vertrouwen gewerkt wordt aan de juiste zaken. Gemeente Oss heeft bewust voor een interim manager gekozen omdat onderdeel van de opdracht is te bepalen welk type afdelingshoofd de afdeling nodig heeft.

Transformatie Stationsomgeving Culemborg

Wouter is in mei begonnen als stedenbouwkundige en assistent-projectleider voor de transformatie van de stationsomgeving in Culemborg. De gemeente wil met dit project meer dan 1.000 duurzame woningen realiseren in een nieuwe stedelijke wijk dichtbij het station. Tegelijkertijd moet het project de relatie tussen oost- en west Culemborg én de regionale knooppuntfunctie van het station versterken. Wouter is stedenbouwkundige voor deze ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt hij de projectleider door verschillende deelopgaven inhoudelijk te coördineren. Wouters ruime ervaring met stationsomgevingen komt hier goed van pas. Zeker in combinatie met zijn vermogen om stedenbouwkundige kwaliteiten te combineren met proceskennis. De eerste opgave voor Wouter is om bij te dragen aan de aanvraag voor de derde ronde van de Woningbouwimpuls in september.

Opening fietsenstalling Leidseplein, Amsterdam

Eind mei is de fietsenstalling Leidseplein in het centrum van Amsterdam geopend. Onder één van de drukste fiets- en voetgangersknooppunten van Amsterdam heeft Ballast-Nedam een ondergrondse fietsenstalling voor 2000 fietsen gebouwd en is de openbare ruimte bovengronds heringericht. Sven van Ruimtemanagers, inwoner van Amsterdam en omgevingsmanager van de aannemer zegt ‘dubbel trots te zijn’. ‘Allereerst op de samenwerking binnen het team van Ballast Nedam en de samenwerking met het projectteam van de gemeente Amsterdam. Het was als omgevingsmanager een enorme uitdaging om binnenstedelijk te werken in de nabijheid van de trambaan, terrassen en de eigenwijze Amsterdamse fietsers.’ Bovendien zegt hij: ‘Ik heb zojuist ook mijn fiets geparkeerd in misschien wel de mooiste fietsenstalling van Nederland, en bovengronds is de openbare ruimte weer echt een prettige verblijfplek geworden.’

Nieuw project: A6 Almere – Lelystad

Erinke is begonnen als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor de verbreding van de snelweg A6 Almere Oostervaarders – Lelystad. Bijzonder aan het project is dat de planuitwerking en contractvoorbereidingsfases parallel aan elkaar lopen. Het project heeft bovendien een uitgesproken hoge duurzaamheidsambitie: dit stuk van de A6 moet de duurzaamste snelweg ooit worden!

Welkom Heike!

Vanaf 1 maart wordt ons team versterkt door de komst van Heike Shuval als Projectleider Water en Klimaat. Heike heeft een land- en waterbeheer achtergrond en heeft veel ervaring in de watersector. Ze heeft voorheen circa 7 jaar op dit gebied gewerkt, bij een waterschap en een drinkwaterbedrijf. Door haar ervaring met zowel projectmatige als beleidsmatige samenwerking op landelijk niveau is Heike breed inzetbaar in de watersector, maar ze verbreedt ook graag haar blikveld.

Welkom Wouter!

Sinds 1 februari versterkt Wouter van Boekel ons team als projectmanager. Wouter heeft een achtergrond in stedenbouwkunde en ruime ervaring in gebiedsontwikkeling. Eerder werkte hij ruim 12 jaar als stedenbouwkundig projectleider. In die periode deed hij een verscheidenheid aan projecten die verband houden met het ontwerp van de openbare ruimte, milieueffectrapportages, stedenbouw en infrastructuurontwerp.

Bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Arnhem heeft op woensdag 16 december 2020, ingestemd met het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Dit gebied wil KWP ontwikkelen tot uiterwaardenpark met ruimte voor cultuur, natuur en recreatie en maximaal 430 woningen.

Ook Ruimtemanagers – met Ronald als projectleider voor de gemeente Arnhem – draagt bij aan dit project. Wij zijn trots om mee te mogen werken aan dit bijzondere en mooie stuk van Arnhem!

 

Sven verzorgt opleidingsdag Omgevingsmanagement

Op woensdag 10 december heeft Sven voor de 2de keer professionals wegwijs gemaakt in de wereld van het Omgevingsmanagement. Voor het opleidingsinstituut BOB-KOB verzorgde hij een lesdag van de opleiding Projectleider B&U/Infra. 13 gemotiveerde professionals veelal als werkvoorbereider werkzaam in de uitvoering, zijn wegwijs gemaakt in de facetten die een omgevingsmanager tegenkomt in de voorbereidings- aanbesteding en realisatiefase. Dit om toe te passen in hun plan van aanpak om succesvol de opleiding af te ronden, maar vooral met handvatten om direct in de praktijk in te kunnen zetten.

 

 

 

 

Welkom Arthur!

Per 1 november is Arthur Carneiro bij Ruimtemanagers in dienst gekomen. Arthur is net afgestudeerd planoloog van de Radboud University in Nijmegen. Ervoor heeft hij aan de universiteit in Vicosa, Brazilie, Architectuur en Stedenbouw gestudeerd. Arthur is een ambitieuze young professional en draagt vanuit  gebiedsontwikkeling  graag bij aan een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Koen versterkt nieuw IPM-team HDSR

augustus 2020

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincie Utrecht en Zuid Holland. Koen Mathot is recent aangesteld als omgevingsmanager in het team Grootonderhoudsplan Baggeren.

Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden. HDSR heeft ca. 1.400 kilometer hoofdwatergang waar zij zelf het onderhoud doet. Voor de fase vanaf 2020 is een nieuw IPM-team ingericht. Koen verzorgt hierin het stakeholdermanagement van het programma en stuurt diverse deelprojecten aan.

Projectmanager Stikstof

Begin 2020 is Wendy Akkers in opdracht van de gemeente Arnhem begonnen met het opstellen van de stikstofagenda, een politiek actueel thema dat vele beleidsvelden raakt. Als projectmanager Stikstof heeft zij de opdracht om oplossingen en maatregelen in beeld te brengen voor doorgaan van de Arnhemse projecten. Zowel inhoudelijk als procesmatig een interessante opdracht die midden in de actualiteit staat.

Aan de slag met de omgevingsvisie Arnhem

Vanaf 11 december gaat Wendy Akkers vanuit het raamcontract bij de gemeente Arnhem het proces begeleiden om tot een omgevingsvisie te komen. De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de implementatie van de omgevingswet. Samen met de projectgroep omgevingswet, de programmamanagers en het bestuur wordt de visie opgesteld, waarbij ook input vanuit stakeholders gevraagd wordt. Een dynamisch proces resulterend in ook een dynamisch product. Inhoudelijk een uitdaging maar vooral een proces dat een verandering van houding, werken en denken vraagt.

Arnhem

Projectleiding gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft de ambitie om te gaan versnellen met de woningbouwopgave. Er zijn 6 locaties binnen de bebouwde kom in beeld waar de gemeente zo snel als mogelijk circa 100 woningen wil realiseren. Deze locaties zullen ontwikkeld worden in afstemming met de omwonenden en daarvoor zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. Voor deze projecten en de haalbaarheidsstudie voert Sanne Gielis van RUIMTEMANAGERS de projectleiding uit.

Kerk

Projectmanagement gemeente Buren

Voor de gemeente Buren voeren wij Strategisch Projectmanagement uit. Binnen de afdeling regie en ruimte van de gemeente Buren spelen veel verschillende projecten. Voor verschillende ruimtelijke projecten zoals diverse woningbouwlocaties maar ook een mogelijke uitbreiding van een recreatiegebied vullen wij sinds 1 oktober de rol van interim strategisch projectmanager in.

Gemeentehuis

Hallo Sanne!

Vanaf 8 oktober zal Sanne Gielis ons team komen versterken als aankomend adviseur (en projectleider). Sanne heeft een bestuurskundige achtergrond en ruime ervaring met gebiedsontwikkeling. Ze heeft voorheen gewerkt bij de gemeente Oss als projectleider bij de afdeling vastgoed. Sanne heeft daar zowel ruimtelijke projecten gedaan als vraagstukken opgepakt rondom het eigen (maatschappelijk) vastgoed van deze gemeente.

Projectmanagement Wageningen

Voor de provincie Gelderland vervult Wendy Akkers de rol van projectmanager bij verschillende samenhangende projecten in Wageningen. Hieronder vallen de ontsluiting van bedrijvenpark Born-Oost, de feeders naar de snelfietsroute Ede-Wageningen en de aanpassing van de rotonde Droevendaalsesteeg. Maatschappelijk en politiek draagvlak alsmede de samenhang tussen de projecten zijn hierbij essentieel.

Projectmanagement Gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem is RUIMTEMANAGERS in samenwerking met partners WB de Ruimte en Bureau Buiten geselecteerd voor het raamcontract inhuur project- en interimmanagement 2018-2021. Wij leveren de juiste mensen met kennis en kunde voor projectmanagement in het ruimtelijke domein. Dit raamcontract gaat in per 1 augustus 2018.

Projectleiding Vinkeveense Plassen

Namens Recreatie Midden-Nederland voeren Ronald en Sven het projectleiderschap voor de Vinkeveense plassen uit. Zij zijn verantwoordelijk om de doelstellingen van het recreatieschap uit te voeren ten aanzien van het verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen. Het water, de natuurbeleving en de unieke landschappelijke structuur vormen een grote aantrekkingskracht op recreanten om te varen, te zwemmen, te wandelen, en te fietsen. Het Recreatieschap wil het recreëren verder ontwikkelen binnen de natuurlijke waarden die het gebied kenmerken om zo nog meer mensen te kunnen aantrekken.

Teambuilding Mirt

Voor de uitgebreide projectstartup van het MIRT-team mocht Wendy het onderdeel teambuilding verzorgen. Het programmateam is samengesteld uit personen werkzaam bij verschillende overheden; Ministerie IenM, Rijkswaterstaat Zuid, Provincie Brabant, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland (ODR) en Gemeente Den Bosch. Een verdiepende kennismaking, het in spelvorm zichzelf en elkaar kwaliteiten toedichten en een open en kritische discussie over waar het programmateam voor staat en hoe ze de samenwerking succesvol vorm kunnen geven, gaf de PSU verdieping en verheldering.

Procesmanagement Amstelwerf

Net binnen de ring van Amsterdam ligt het circa 6 hectare grote ontwikkelingsgebied “Amstelwerf”. De grond- en vastgoed eigenaren van dit gebied hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heeft Ruimtemanagers de opdracht gegeven een Ruimtelijk kader uit te werken en de onderlinge afspraken te verkennen en zo mogelijk vast te leggen. Dit uitdagende project kent een enorm hoge kwaliteitsambitie en een potentieel programma van circa 240.000 vierkante meter bvo.

Omgevingsmanagement Zamen

Het project ZAMEN omvat het groot variabel onderhoud aan Rijkswegen en bijbehorende kunstwerken en technische installaties in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Voor het perceel ZAMEN-Zuid voert Ballast Nedam in opdracht van Rijkswaterstaat integraal groot onderhoud uit aan de A15 op de trajecten Tiel – Tiel West, Ochten – Echteld en Deil – Meteren, en aan de A12 ter plaatse van knooppunt Waterberg tot knooppunt Grijsoord. In opdracht van Ballast Nedam voert Ruimtemanagers ondersteuning uit in het omgevingsmanagement.

Projectmanager Malburgen

In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem mag Ruimtemanagers ad interim de functie van Projectmanager Ontwikkeling vervullen. Voor een flink aantal projecten in diverse stadia van ontwikkeling mag Haiko ter Heide deze taak op zich nemen. De nadruk ligt hierbij op de wijk Malburgen alwaar Volkshuisvesting de afgelopen jaren een enorme herstructureringsopgave heeft ingezet. Fijn om te werken voor een corporatie, en fijn om te werken in onze “achtertuin” Arnhem.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Logo Ruimtemanagers

Ruimtemanagers

Maak kennis met

Haiko ter Heide Haiko

Haiko ter Heide

Scherpe analyses, gevoel voor getal en commercieel inzicht maken Haiko tot een strategisch adviseur en ontwikkelaar die resultaten boekt.

Hoe complexer de casus hoe beter Haiko tot zijn recht komt. Kantelen van de problematiek, out of the box denken, spiegelen. Haiko is een belangenbehartiger. In onderhandelingen of projecten die vast zijn gelopen komt hij het beste tot zijn recht. Grote affiniteit met het uiteenrafelen van de casus in begrijpbare taal en de inbedding in de bestuurlijk politieke besluitvorming.

Opdrachtgevers: gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • directeur van de Gebiedsentiteit Limmer Strandwal;
 • opdrachtgever grote projecten van woningbouwcorporatie Volkshuisvesting Arnhem;
 • procesmanager herontwikkeling centrum Duiven.
 • Cursusleider: Financieel benul in gebiedsontwikkeling / docent Bestuursacademie
zakelijk | analytisch | communicatief duidelijk | generalist | resultaat gericht | ondernemend | resultaatgericht | innovatief
info@ruimtemanagers.nl | 026-3537733
Wendy Akkers Wendy

Wendy Akkers

Door haar empathisch vermogen, analytische en strategische denkkracht en een heldere communicatiestijl is Wendy een oprechte verbinder.

Het lukt haar om complexe processen soepel en vlot te laten verlopen. Vol enthousiasme steekt zij de handen uit de mouwen, gericht op een gedragen resultaat. Zij is een kei in het bemiddelen tussen partijen en verstaat zowel de taal van het bevoegd gezag als de initiatiefnemer, of dat nu een overheid, aannemer of industrie is.

Voor verandermanagement, procesbegeleiding en omgevingsmanagement bent u bij haar aan het juiste adres. Verder is zij actief als (paarden)coach en teamtrainer.

Opdrachtgevers: gemeenten, provincies en aannemers.

Momenteel actief als:

 • projectmanager omgevingsvisie voor de gemeente Arnhem
empatisch | verbindend | analytisch | communicatief duidelijk | overzicht met oog voor details | hands-on mentaliteit | daadkrachtig en resultaat gericht | ondernemend en innovatief
wendy@ruimtemanagers.nl | 06-23419676
Visitekaartje Liesbeth

Liesbeth Born

Liesbeth zorgt ervoor dat het zowel klanten als iedereen binnenshuis aan niets ontbreekt. Zij ondersteunt directie en medewerkers waar mogelijk. Tot haar taken behoren alle voorkomende administratieve werkzaamheden o.a. facturatie (debiteuren en crediteuren), inkoop, telefonie, deel agendabeheer, bewaken naleving onderhoudscontracten, archivering en een deel personeelszaken. Daarnaast vallen facilitaire werkzaamheden onder haar takenpakket zoals ontvangst van klanten, verzorgen lunches, aansturen schoonmaak, zorgen voor werkende apparatuur en voor alles wat er in en om de kantoorvilla verder noodzakelijk is.

dienstverlenend | zorgzaam | flexibel: geen 9 tot 5 mentaliteit | groot verantwoordelijkheidsgevoel | inlevingsvermogen | accuraat | betrouwbaar
Sanne Gielis Sanne

Sanne Gielis

Sanne is enthousiast en nieuwsgierig. Zij zet graag met alle betrokkenen een goed resultaat neer. Concrete resultaten en tastbare doelen geven haar meer energie. In het fysieke domein voelt zij zich als een vis in het water. Zij heeft veel ervaring met werken bij gemeenten.

Voor de gemeente Duiven geeft Sanne inhoud aan de versnellingsopgave woningbouw en is projectleider van een aantal woningbouwlocaties.

Daarnaast is zij projectmedewerker voor de GEM Limmer Linten en werkt Sanne mee aan de ontwikkeling van een woonwijk van circa 600 woningen in Limmen.

opdrachtgevers: gemeenten en projectontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • projectleider GEM Limmer Linten
 • projectleider/adviseur uitbreidingslocaties Duiven
 • projectleider/adviseur voor algemene werkzaamheden woningbouw bij team ruimtelijke ontwikkeling – Gemeente Duiven
enthousiast | teamplayer | resultaatgericht | betrouwbaar | ambitieus | analytisch
sanne@ruimtemanagers.nl | 06-10608646
Visitekaartje

Arthur Carneiro

Arthur is een ambitieuze jonge professional met een diverse achtergrond en een grote drive om te leren. Hij stelt hoge eisen aan zijn werk en de bijbehorende producten die hij oplevert. Met zijn goede interpersoonlijke vaardigheden en hoog aanpassingsvermogen kan hij gemakkelijk bijdragen aan een breed scala aan projecten. Hij neemt graag deel aan de transitie naar duurzamere steden en wil zo bijdragen aan een leefbare en rechtvaardige toekomst.

Momenteel actief als:

 • Programma ondersteuner bij Recreatie Midden-Nederland voor de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen
leergierig | enthousiast | teamplayer |  betrouwbaar |  ambitieus | doorzetter
arthur@ruimtemanagers.nl | 06-57946169
Visitekaartje

Wouter van Boekel

Wouter is een enthousiaste gebiedsontwikkelaar die het leuk vindt om samen met een team van verschillende experts complexe opgaven op te lossen. Hij heeft een achtergrond in stedenbouw en ruime ervaring in gebiedsontwikkeling. Hij werkt graag aan opgaven die zowel ruimtelijk als procesmatig uitdagend zijn. Hij heeft het vermogen om opgaven snel te doorgronden én hij kan door goede communicatie verschillende partijen bij elkaar brengen. Met deze ervaring kan hij meerdere projecten binnen de ruimtelijke ordening effectief managen.

Opdrachtgevers: Gemeenten, ondernemers en ontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • Gebiedsontwikkelaar en stedenbouwkundige voor de Voortuin van Woerden
 • Projectleider ruimtelijke projecten Stationsomgeving Culemborg
 • Adviseur Weezenlanden Noord Zwolle
enthousiast | verbindend | creatief | ambitieus | doorzetter | teamplayer | oog voor complexiteit
wouter@ruimtemanagers.nl | 06-15215531
Visitekaartje

Heike Shuval

Heike is spontaan en creatief en heeft veel ervaring in de watersector. Ze analyseert projecten vanuit een breed perspectief, weet snel verbanden te leggen en houdt rekening met de effecten op de lange termijn. Heike is gericht op samenwerking en maakt graag verbinding tussen verschillende mensen, organisaties en onderwerpen. Ze heeft veel ervaring als het gaat om het implementeren van (zoetwater)strategieën en het creëren van draagvlak hiervoor binnen de eigen organisatie en op bestuurlijk niveau. Door te werken bij een waterschap en een drinkwaterbedrijf, door haar ervaring met samenwerking op landelijk niveau en projectmatige ervaring met andere waterschappen, heeft Heike kennis opgedaan in variërende rollen bij verschillende typen organisaties.

Opdrachtgevers: gemeenten en waterschappen.

Momenteel actief als:

 • Regisseur Blauw bij de Gemeente Almelo voor het programmeren van projecten op het gebied van water en riolering zoals hemelwaterstructuren (afkoppelen), onderhoud aan riolering en het aanpakken van knelpunten van water op straat
 • Projectleider bij Recreatie Midden-Nederland voor de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen
verbindend | empathisch | creatief | analytisch | teamplayer | nauwkeurig | scherp
heike@ruimtemanagers.nl | 06-30948823
Visitekaartje

Jelle Eisma

Jelle is een gedreven adviseur ruimte en omgeving die projecten ondersteunt in de gebiedsontwikkeling en tevens optreedt als omgevingsmanager. Hij wil zich graag inzetten voor een duurzame omgeving voor mens en natuur. Jelle is enthousiast, leergierig, analytisch en mensgeoriënteerd. Hij maakt gemakkelijk contact en schakelt eenvoudig tussen niveaus. Hij maakt abstracte concepten begrijpelijk voor buitenstaanders. Jelle is loyaal en gedreven en werkt graag aan nieuwe ideeën of aan verbetering van bestaande processen.  

mensgeoriënteerd | enthousiast | analytisch |  loyaal | gedreven | teamplayer
jelle@ruimtemanagers.nl | 06-19539232
Visitekaartje

Maarten Jaspers Faijer

Maarten is als adviseur duurzame energie multi-inzetbaar op uiteenlopende projecten en adviesvraagstukken. Zijn expertise ligt in het doorgronden van en sturen in beleidsprocessenvan ruimtelijke vraagstukken. Maarten heeft ervaring in programma-, project-, proces-, en omgevingsmanagement van maatschappelijke vraagstukken gericht op duurzame energie. Deze ervaring komt voort uit trajecten waarin hij – veelal als projectleider – werkzaam was voor zowel projectontwikkelaars, het bevoegd gezag voor energieprojecten als ook vanuit samenwerkende overheden. De processen waarin hij zijn ervaring heeft opgedaan zijn vele m.e.r.- en vergunningenprocedures, beleidsadviezen en onderzoeken.

Maarten is gericht op het creëren van meerwaarde uit ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen of situaties.

Momenteel actief als:

 • Procesregisseur RES Regio FoodValley
 • Ontwikkelaar product Warmtebedrijf gemeentelijke overheden
(inhoudelijk) gedreven | analytisch | betrouwbaar |  strategisch |  doortastend
Visitekaartje

Amarens

Amarens is creatief en houdt van het zorgen van structuur. Zij heeft een gezonde no nonsens mentaliteit en zet deze eigenschappen dan ook graag in voor het ondersteunen van de directie en medewerkers waar mogelijk. Ze houdt wel van een uitdaging en ingewikkelde taken ziet ze als een puzzel om te kraken. Tot haar taken behoren de administratieve en organisatorische werkzaamheden, om ervoor te zorgen dat het team en de klanten aan niets ontbreekt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de debiteuren en crediteurenfacturatie, telefonie, deel agenda beheer, personeelszaken, voorraadbeheer en facilitaire werkzaamheden.

Creatief | positief | leergierig |  empathisch |  ambitieus |  oplossingsgericht | kleurijk

info@ruimtemanagers.nl | 026 353 77 33

Kalle

Kalle is onze vrolijk noot.
Met zijn vriendelijke, onbevangen en onderzoekende aard loopt hij door ons kantoor om ieder op zijn beurt een beetje aandacht te geven.
Deze Aussie-Akita mix relativeert al onze complexe projecten met een enkele grijns en bemoedigende snuit tegen je hand.

Home is where your dog is!

Logo Ruimtemanagers

Vacatures

Ruimtemanagers groeit

voel jij je thuis in een hecht en inspirerend team?

Ruimtemanagers werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken.
Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers
vertrouwen ons de leiding over hun majeure projecten toe.
Zij waarderen onze nuchtere, deskundige en integrale aanpak.

Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en onze medewerkers staat voor ons voorop.
Doorontwikkelen en leren van elkaar hoort daar onlosmakelijk bij.
Voor reflectie en interactie binnen het bureau hebben we standaard tijd gereserveerd.
Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis.
We werken graag in duo’s die kunnen rekenen op de steun en kennis van de rest van het team.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Wij zoeken een projectmanager gebiedsontwikkeling die complexe ruimtelijke projecten in goede banen leidt. Je draagt hierdoor bij aan een duurzame en prettige leefomgeving. Als projectmanager gebiedsontwikkeling werk je bijvoorbeeld mee aan de realisatie van woningen en nieuwe bedrijven(terreinen). Maar ook aan de ontwikkeling van natuur, groen en recreatie.

Als projectmanager gebiedsontwikkeling bij RUIMTEMANAGERS:

 • heb je oog voor de diverse belangen in en om een project en heb je gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • bewaak je de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening (communicatie en advisering) van het project;
 • heb je kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en ruimtelijke ordeningswetgeving;
 • ben je sterk in het voeren van onderhandelingen;
 • stuur je multidisciplinaire teams aan en durf je de leiding te pakken;
 • pak je snel actuele thema’s op zoals de woningnood, stijgende bouwkosten, duurzaamheid, de omgevingswet;
 • ben je actief in het onderhouden van je netwerk en signaleer je kansen in de markt;

En je hebt:

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het ruimtelijke domein. Bij voorkeur opgedaan bij een gemeente of een adviesbureau. Je hebt een relevante ruimtelijke HBO of academische studie gedaan (bijvoorbeeld Planologie, Bestuurskunde of Rechten).

En je bent:

Een open, enthousiaste en flexibele adviseur die mensen kan meenemen en overtuigen. Je hebt humor, en waardeert de collegiale betrokkenheid binnen ons team. Je bouwt graag mee aan Ruimtemanagers. Meedenken, opzetten en verbeteren is iets waar jij enthousiast van raakt.

RUIMTEMANAGERS biedt:
Wij werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken. Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers vertrouwen ons de leiding over hun grotere ruimtelijke projecten toe.
Een duurzame relatie tussen collega’s en met onze opdrachtgevers staat voor ons voorop. Soms zit je alleen bij een opdrachtgever, maar bij veel projecten werken we ook in duo’s. Wat je in ons bureau vooral vindt is de mogelijkheid om dat wat je doet bij een opdrachtgever te delen met het hele team van RUIMTEMANAGERS. Als team helpen we elkaar verder, zowel inhoudelijk als in je persoonlijke ontwikkeling. Voor deze reflectie en interactie binnen het bureau is wekelijks tijd gereserveerd. Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis.

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 12 januari 2022 jouw korte motivatie en CV naar personeel@ruimtemanagers.nl. Een gesprek met toekomstige collega’s maakt deel uit van de procedure.

Wij zoeken een adviseur duurzaamheid die zorgt dat de energietransitie en duurzame ontwikkeling in goede banen worden geleid.
Samenwerken, gedrevenheid, kennis van de inhoud en kennis van de benodigde partijen zijn hierbij belangrijke aspecten. Als adviseur duurzaamheid werk je zowel voor overheden, corporaties als voor marktpartijen. Marktpartijen kunnen energie- of netwerkbedrijven zijn maar ook beleggers die hun woningen willen verduurzamen.

Als adviseur duurzaamheid bij RUIMTEMANAGERS:

 • Heb je oog voor de diverse belangen in en om een project en heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • Ben je in staat om beleidsmatige programma’s te ontwikkelen en aan te sturen;
 • Bewaak je de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening van het project;
 • Heb je actuele kennis van ontwikkelingen in de diverse onderwerpen rondom duurzaamheid in bijvoorbeeld woningbouw;
 • Heb je kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en ruimtelijke ordeningswetgeving;
 • Ben je actief in het onderhouden van zijn netwerk en signaleert kansen in de markt.

En je hebt:

Ruime ervaring en kennis als adviseur, programmamanager of projectmanager op het gebied van energie en duurzaamheid. Je hebt een ruim relevant netwerk en werkt graag in een compact en hecht team, en gaat voor resultaat. Je hebt een relevante HBO of academische studie als achtergrond en zeker 5 jaar werkzaam in het vakgebied.

En je bent:

Een open, enthousiaste persoonlijkheid. Met jouw communicatieve vaardigheden kun je partijen bij elkaar houden en verbinden. Je hebt humor, en waardeert de collegiale betrokkenheid binnen ons team. Daarnaast bouw je mee aan een enthousiast team van adviseurs op die onder andere werkzaam zijn in de gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. Meedenken, opzetten en verbeteren is iets waar jij enthousiast van raakt.

Wie zijn wij?

Ruimtemanagers werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken. Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers vertrouwen ons de leiding over hun majeure projecten toe.

Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en onze medewerkers staat voor ons voorop. Persoonlijke ontwikkeling en leren van elkaar hoort daar onlosmakelijk bij. Voor reflectie en interactie binnen het bureau hebben we standaard tijd gereserveerd. Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis. We werken graag zelfstandig en in duo’s die kunnen rekenen op de steun en kennis van de rest van het team.

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 12 januari 2022 jouw korte motivatie en CV naar personeel@ruimtemanagers.nl. Een gesprek met toekomstige collega’s maakt deel uit van de procedure.

Wij zoeken een adviseur omgevingsmanagement die helpt complexe ruimtelijke projecten in goede banen te leiden. Jij bent als omgevingsmanager onderdeel van een projectteam waarbij jij focust op de verschillende belangen en hoe deze zich vertalen in ruimtelijke projecten. Zie onze website voor een indruk onze referentieprojecten. Bij ons heb je de mogelijkheid om zelf keuzes te maken tussen projecten.

Als omgevingsmanager bij RUIMTEMANAGERS:

 • heb je oog voor de diverse belangen in en om een project en heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • bewaak je de voortgang, de kwaliteit en de informatievoorziening;
 • heb je kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en ruimtelijke ordeningswetgeving;
 • voel je je thuis in het speelveld van tegengestelde belangen en ben je sterk in het voeren van onderhandelingen,
 • ben je actief in het onderhouden van je netwerk en signaleer je kansen in de markt.

En je hebt:

Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld. Bij voorkeur opgedaan bij de overheid of een adviesbureau. Je hebt een relevante ruimtelijke HBO of academische studie als achtergrond (bijvoorbeeld Planologie, Bestuurskunde of Rechten).

En je bent:

Een open, enthousiaste persoonlijkheid. Je hebt humor, en waardeert de collegiale betrokkenheid binnen ons team. Je bouwt graag mee aan Ruimtemanagers. Meedenken, opzetten en verbeteren is iets waar jij enthousiast van raakt.

Wie zijn wij?

Ruimtemanagers werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken. Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers vertrouwen ons de leiding over hun majeure projecten toe.

Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en onze medewerkers staat voor ons voorop. Doorontwikkelen en leren van elkaar hoort daar onlosmakelijk bij. Voor reflectie en interactie binnen het bureau hebben we standaard tijd gereserveerd. Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis. We werken graag zelfstanding en in duo’s die kunnen rekenen op de steun en kennis van de rest van het team.

Geïnteresseerd?
Stuur dan voor 12 januari 2022 jouw korte motivatie en CV naar personeel@ruimtemanagers.nl. Een gesprek met toekomstige collega’s maakt deel uit van de procedure.

Past je (niet precies) bij de openstaande vacatures, maar denk je wel een meerwaarde voor ons bureau te kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en stuur een mail met jouw verhaal en jouw motivatie naar: personeel@ruimtemanagers.nl.

 

We spreken je graag!

Logo Ruimtemanagers

Referenties

RUIMTEMANAGERS zijn experts in gebiedsontwikkeling, omgevingsmanagement en interim management. Voor diverse gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en aannemers adviseert RUIMTEMANAGERS in gebiedsontwikkelingen en infra-projecten.

Voor gebiedsontwikkeling kenmerkt onze aanpak in de projecten zich door korte lijnen en het bieden van overzicht en inzicht in alle te doorlopen stappen door deze terug te brengen tot de essentie.

Onze omgevingsmanagers zorgen voor een competitieve tender of zijn zorgvuldig in de uitvoering. Wij behartigen de belangen van zowel opdrachtgevers (overheden) als opdrachtnemers (aannemers).

Bekijkt u onze projecten.

Logo Ruimtemanagers

Ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk

Ronald van Ruimtemanagers voert het projectmanagersschap uit voor de ontwikkeling van de wijk Stadsblokken Meinerswijk namens de gemeente Arnhem. Het project bestaat uit de ontwikkeling van 430 woningen, maatschappelijke en sociale functies, en een nieuw openbaar natuurgebied aan de Rijn midden in Arnhem. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het bestemmingsplan en de begeleiding van de Realisatieovereenkomst met KWP voor zowel de vastgoedontwikkelingen als de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente Arnhem wil hiermee een nieuwe wijk ontwikkelen naast een nieuw natuurgebied.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

april 2020 - heden

Taak/rol

Projectmanager

Ontwikkelperspectief Presikhaaf III

Ronald van Ruimtemanagers voert het projectmanagersschap uit voor de voor het opstellen van het ontwikkelperspectief van Presikhaaf III namens de gemeente Arnhem. Het ontwikkelperspectief behelst een plan voor de bestaande wijk om de leefbaarheid te vergroten door gerichte ingrepen in de openbare ruimte en de ontwikkeling van ca. 350 woningen. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het de planvorming en de besluitvorming binnen de gemeente.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

Januari 2022 – heden

Taak/rol

Projectmanager

Uitbreidingslocaties Duiven

In de gemeente Duiven zijn er drie mogelijke uitbreidingslocaties. Deze uitbreidingslocaties kunnen naast de inbreidingslocaties die beschikbaar zijn bijdragen aan de realisatie van de woningbouwopgave. Op dit moment zijn niet alle drie de uitbreidingslocaties nodig. Daarom is er een verkenning uitgevoerd om te bepalen met welke van twee van de drie uitbreidingslocaties het beste gestart kon worden. Ruimtemanagers heeft hierbij de rol van bestuurlijk adviseur en projectleider vervult.

Na deze verkenning heeft de gemeente besloten om de planvorming voor twee van deze locaties te starten. Het doel is om op locatie Plakse Weide ongeveer 300 woningen te realiseren en op locatie Ploen Noord 80 tot 100 woningen. Uitgangspunt hierbij is een zeer betaalbaar woningbouwprogramma omdat juist dat segment mist in de gemeente Duiven. Bij de woningbouwontwikkeling op Plakse Weide en Ploen Noord vervult Ruimtemanagers de rol van adviseur richting het bestuur en de rol van projectleider.

Opdrachtgever

Gemeente Duiven

Periode

2019 – heden

Taak/rol

Projectleider stedelijke ontwikkelingen stationsomgeving

Sanne
Sanne Gielis
sanne@ruimtemanagers.nl
06-10608646

Stationsomgeving Culemborg

De gemeente Culemborg ontvangt bijna € 10 miljoen subsidie. Ze krijgt € 7,9 mln,- subsidie uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Provincie Gelderland vult deze subsidie aan met nog eens € 1,9 mln,-. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van woningbouwprojecten die op zichzelf niet financieel haalbaar zijn, en die voor minimaal de helft bestaan uit betaalbare woningen.

De gemeente Culemborg krijgt de subsidie voor het realiseren van 1900 woningen in de stationsomgeving. Met de bouw van deze woningen kan de gemeente ook de Stationsomgeving vergroenen, verbindingen tussen oost- en west Culemborg verbeteren en een stedelijke nieuwe wijk toevoegen aan Culemborg.

Wouter werkt sinds juli dit jaar aan het plan als projectleider van de ruimtelijke projecten. De komende periode werkt de gemeente met bewoners en politiek verder aan de visie, met initiatiefnemers aan concrete plannen en met bedrijven aan een duurzame toekomst binnen of buiten het gebied.

Opdrachtgever

Gemeente Culemborg

Periode

mei 2021 - heden

Taak/rol

Projectleider stedelijke ontwikkelingen stationsomgeving

Wouter van Boekel
wouter@ruimtemanagers.nl 06-15215531

Vitaal Centrum Duiven

De gemeente Duiven werkt sinds een aantal jaren aan het project Vitaal Centrum Duiven. Hierbij wordt samen met winkeliers, burgers en ontwikkelaars het winkelhart in Duiven in fasen vernieuwd. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m2 bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.
De vernieuwing van het winkelhart betrof een interactief proces met gebalanceerde participatie en referendum over de stedenbouwkundige voorkeursvariant. De bouwopgave is vervolgens Europees aanbesteed.

In deze gebiedsontwikkeling heeft Ruimtemanagers de rol van procesmanager en bestuurlijk adviseur vervuld.

Opdrachtgever

Gemeente Duiven

Periode

2006 – heden

Taak/rol

adviseur bestuur, procesmanager, voorzitter klankbordgroep

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Limmer Linten

In de gemeente Castricum, in het dorp Limmen, wordt een uitbreidingslocatie van circa 600 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling is in handen van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij “De Limmer Strandwal”, een samenwerking tussen de gemeente en Driessen Vastgoed. Deze samenwerking is vormgegeven in een CV/BV constructie. Het ontwikkelingsbedrijf voert de gehele ontwikkeling van verwerving, via planvorming naar aanbesteding en uitgifte. De ontwikkeling kent alle complicerende factoren van een inbreidingslocatie, zoals uitgebreide participatie, omdat zij is gesitueerd tussen bestaande bebouwing.

Opdrachtgever

Gemeente Castricum ism Driessen Vastgoed: CV de Limmer Strandwal

Periode

2014 – heden

Taak/rol

Projectleider

Sanne
Sanne Gielis
sanne@ruimtemanagers.nl
06-10608646

Interim management gemeente Oss

Voor de gemeente vervullen we de rol van interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling in de persoon van Wendy. De kern van de opdracht omvat het leiden en toekomstbestendig maken van de afdeling, het krijgen van een duidelijk profiel en positie binnen de organisatie en zorgen dat met plezier en vertrouwen aan de juiste zaken wordt gewerkt. Gemeente Oss heeft bewust voor een interim manager gekozen omdat onderdeel van de opdracht is te bepalen welk type afdelingshoofd de afdeling nodig heeft.

Opdrachtgever

Gemeente Oss, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Periode

2021- feb 2022

Taak/rol

Interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Vinkeveense Plassen

Namens Recreatie Midden-Nederland voert Heike het projectleiderschap voor de Vinkeveense plassen uit. Arthur is actief als programmaondersteuner en werkt samen met Heike om de doelstellingen van het recreatieschap uit te voeren ten aanzien van het verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen. Het water, de natuurbeleving en de unieke landschappelijke structuur vormen een grote aantrekkingskracht op recreanten om te varen, te zwemmen, te wandelen en te fietsen. Het Recreatieschap wil het recreëren verder ontwikkelen binnen de natuurlijke waarden die het gebied kenmerken om zo nog meer mensen te kunnen aantrekken.

Opdrachtgever

Recreatieschap Midden-Nederland

Periode

2018 - heden

Taak/rol

Projectmananager

Heike Shuval
heike@ruimtemanagers.nl 06-30948823
Arthur Carneiro
arthur@ruimtemanagers.nl 06-57946169

Herinrichting Coehoorn

Ronald van RUIMTEMANAGERS voert het projectleiderschap uit voor de Coehoorn binnenstedelijke herinrichting opgave. Het project bestaat uit de herontwikkeling van een bestaande wijk door de inrichting van een wijkpark en ontwikkeling van gebouwen met woningen en creatieve bedrijvigheid. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het vernieuwen van het bestemmingsplan en de tenders van zowel de vastgoedontwikkelingen als de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente Arnhem wil het gebied Coehoorn verder ontwikkelen en daarbij het inspirerende karakter en culturele rijkdom behouden.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

Januari 2020 – heden

Taak/rol

Projectmanager

Drijvende woningen, Nijmegen

In de Waalsprong worden verschillende woonmilieus gerealiseerd. In de zogenaamde Landschapszone is ruimte voor onder andere drijvende woningen in de Lentse Plas en de Oosterhoutse Plas. Fleur van RUIMTEMANAGERS is projectleider voor de ontwikkeling van het gebied. De omwonenden worden betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en een zorgvuldige verkeerskundige inpassing. In de Lentse Plas worden vanaf 2020 de eerste drijvende woningen gebouwd. Voor de Oosterhoutse Plas wordt een ontwikkelde partij gezocht door middel van een tender.

Opdrachtgever

gemeente Nijmegen

Periode

april 2019 - 2021

Taak/rol

projectleider

Omgevingsvisie gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem begeleidt RUIMTEMANAGERS het proces om tot een omgevingsvisie te komen. De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de implementatie van de omgevingswet. Wendy stelt samen met de projectgroep Omgevingswet, de programmamanagers en het bestuur  de visie op, waarbij ook input vanuit stakeholders gevraagd wordt. Een dynamisch proces resulterend in ook een dynamisch product. Inhoudelijk een uitdaging maar vooral een proces dat een verandering van houding, werken en denken vraagt.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

2018 - heden

Taak/rol

Projectmanager

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Afdelingshoofd provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervullen we de rol van interim Afdelingshoofd Ontwikkeling als vervanging van het tijdelijk beperkt inzetbare afdelingshoofd. De kern van de opdracht omvat een veranderopgave voor de nieuw opgerichte afdeling Ontwikkeling. Projectmatig en opgavegericht werken krijgen een boost in deze afdeling, die aan de lat staat om de programma’s, projecten en opgaven van Provincie Zeeland aan te sturen.

Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode

2017

Taak/rol

interim Afdelingshoofd Ontwikkeling

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Voor de provincie Gelderland vervult Wendy van RUIMTEMANAGERS de rol van projectmanager bij verschillende samenhangende projecten in Wageningen. Hieronder vallen de ontsluiting van bedrijvenpark Born-Oost, de feeders naar de snelfietsroute Ede-Wageningen en de aanpassing van de rotonde Droevendaalsesteeg. Maatschappelijk en politiek draagvlak alsmede de samenhang tussen de projecten zijn hierbij essentieel.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Periode

2018 – 2020

Taak/rol

Projectmanager

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Centrum Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder werkt sinds een aantal jaren aan het vernieuwen van het centrum van Emmeloord. Gezien haar regiofunctie heeft Emmeloord een aanzienlijk winkelbestand en kent relatief weinig leegstand. De ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte is echter aan een upgrading toe. Hiertoe is door de gemeente een visie opgesteld die in delen wordt uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd enkele onderdelen van die visie te begeleiden. Fleur pakt een van de eerste deelprojecten aan die wordt aangepakt. De invulling van een plein met een nieuw te ontwikkelen Horecagebouw.

Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Periode

2017 – 2018

Taak/rol

adviseur bestuur, projectleider

Bloemenbuurt Sité Woondiensten

De Bloemenbuurt (voormalig Oosseld) is een wijk in de gemeente Doetinchem. Binnen deze buurt heeft Sité Woondiensten een relatief groot aandeel van de woningen in (sociale huur) bezit. Circa 10 jaar geleden is Sité in samenwerking met de gemeente begonnen met het opknappen van de verouderde delen van de wijk, door deze te slopen en er nieuwe woningen neer te zetten. Deze grootschalige herstructureringsopgave is nagenoeg gereed. Wat nu nog rest is de mogelijkheid om op drie locaties woningen te bouwen. Naar de invulling op het gebied van stedenbouw, programma en architectuur van deze drie resterende gebieden wordt nu een onderzoek uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd dit onderzoek te begeleiden de haalbaarheid te onderzoeken.

Opdrachtgever

Sité Woondiensten

Periode

2017

Taak/rol

adviseur haalbaarheid en proces

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Herontwikkeling Amstelwerf

Net binnen de ring van Amsterdam ligt het circa 6 hectare grote ontwikkelingsgebied “Amstelwerf”. De grond- en vastgoedeigenaren van dit gebied hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heeft RUIMTEMANAGERS, in samenwerking met stedenbouwkundige Hans Ebberink, de opdracht gegeven een Ruimtelijk kader uit te werken en de onderlinge afspraken te verkennen en zo mogelijk vast te leggen. Dit uitdagende project kent een enorm hoge kwaliteitsambitie en een potentieel programma van circa 240.000 vierkante meter bvo. In juli 2018 is het concept beleidskader namens de samenwerkende grondeigenaren ingediend.

Opdrachtgever

grondeigenaren

Periode

2018

Taak/rol

procesmanager

Omgevingsdienst Rivierenland

Voor de Omgevingsdienst Rivierenland is rol van interim Afdelingshoofd als tijdelijke vervanging vervuld. Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld. De omgevingsdienst stond voor de opgave om van inzet-sturing naar output sturing te gaan. Wendy had dan ook de taak om de afdeling Toezicht, met een nieuw team van coördinatoren naar een nieuwe manier van werken te begeleiden.

Opdrachtgever

Omgevingsdienst Rivierenland

Periode

2017

Taak/rol

interim afdelingshoofd

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Heiloo aantakking A9

Voor de gemeente Heiloo verzorgt RUIMTEMANAGERS in de persoon van Wendy de projectleiding voor het realiseren van de aansluiting van het onderliggende wegennet op de snelweg A9. De aansluiting is onderdeel van het grotere project “wonen in groen”, een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar, Heiloo en Castricum. Gezien de vele betrokken overheden en belanghebbenden is bestuurlijke advisering en omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Opdrachtgever

Gemeente Heiloo / BUCH werkorganisatie

Periode

2017

Taak/rol

projectleider

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Verandermanagement provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervult RUIMTEMANAGERS de rol van interim Afdelingshoofd Ruimte. Naast de dagelijkse aansturing, omvat onze opdracht het begeleiden van de beleidsmedewerkers bij de organisatieverandering. De organisatie beweegt naar een dynamische bedrijfsvoering waar werken in maatschappelijke opgaven centraal staat. Van verticaal aangestuurde beleidsafdeling gaan de medewerkers op opdracht basis werken aan integrale maatschappelijke opgaven. Wendy  heeft de taak de afdeling Ruimte (ca. 50 medewerkers) te begeleiden in dit proces, strategisch mee te denken in de nieuwe organisatiestructuur en bij te dragen aan de ontwikkelagenda.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode

2017

Taak/rol

interim afdelingshoofd Ruimte

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676
Meer referenties

Aanleg toerit Cluster 4

In de Arenapoort, Amsterdam wordt de komende jaren gewerkt aan gebiedsontwikkeling Eleven Square. Als eerste wordt de in- en uitrit van de toekomstige parkeergarage aangelegd. De realisatie wordt uitgevoerd door Ballast Nedam P&C en Sven is als omgevingsmanager betrokken bij dit project.

Met het opstellen en afstemmen van het BLVC-uitvoeringsplan is Sven voor de start van de uitvoering al intensief betrokken geraakt in dit gebied. In dit plan is beschreven hoe om te gaan en afgestemd wordt over o.a. de bereikbaarheid van het gebied. Met veel evenementenlocaties in de omgeving (o.a. Amsterdam Arena en Ziggo Dome) en de daarbij horende bezoekerspieken is dit een unieke locatie in Nederland. Ook tijdens de aanleg van de toerit stemt Sven uiteenlopende zaken met omgevingspartijen af.

Opdrachtgever

Ballast Nedam P&C

Periode

oktober 2021 - heden

Taak/rol

omgevingsmanager

Dijkversterking Pannerdense Waard - Westervoort

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) versterkt de komende jaren de dijk langs het Pannerdens kanaal en de IJssel tussen de Pannerdense Waard en Westervoort. De primaire waterkering in beheer en onderhoud bij WRIJ is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en moet versterkt worden. Het project is onderdeel van het HoogwaterBeschermingsProgramma (HWBP) en wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de omgeving. Begin 2022 is gestart met de Verkenningsfase, deze duurt ongeveer tot eind 2024. Fleur neemt als omgevingsmanager een deel van de omgevingsmanagentvraagstukken voor de verkenningsfase op zich. Waaronder een deel van het stakeholdermanagement, zoals de samenwerking met belangrijke gebiedspartners zoals het Rivierklimaat park IJsselpoort en gemeenten.  

Opdrachtgever

Waterschap Rijn en IJssel

Periode

2022 - heden

Taak/rol

omgevingsmanager / senior adviseur

Kleine-Gartmanplantsoen

Ballast Nedam heeft van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om onder het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam een fietsenstalling te bouwen. Na realisatie kunnen ruim 2000 bezoekers hier hun fiets kwijt. De werkzaamheden op en onder het Kleine-Gartmanplantsoen zijn onderdeel van de vernieuwing van het nabijgelegen Leidseplein dat autovrij gemaakt wordt. Om de overlast tijdens de uitvoering van het project voor alle partijen te beperken (denk aan bewoners, ondernemers en het OV) wordt het werk in verschillende fases uitgevoerd.

Sven van RUIMTEMANAGERS voert het omgevingsmanagement uit voor dit complexe project. Hij was ook verantwoordelijke voor de bijdrage vanuit omgevingsmanagement voor de door Ballast gewonnen tender.

Opdrachtgever

Ballast Nedam Parking

Periode

2017 – 2021

Taak/rol

omgevingsmanager

Sterke Lekdijk: deelproject SAS

Tussen Amerongen en Schoonhoven over een traject van 50 kilometer werkt HDSR aan een sterkere Lekdijk. De primaire waterkering/dijk in beheer en onderhoud bij HDSR is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en dient versterkt te worden. Het project wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd middels een intensieve samenwerking met de omgeving. In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). Na de Verkenningsfase (2 jaar) volgt de Planvormingsfase (2 jaar) en daarna de uitvoeringsfase. Koen van RUIMTEMANAGERS staat aan de lat om het gebiedsproces vormt te geven en uit te voeren. Hij is het aanspreekpunt voor omwonenden, bedrijven en collega overheden van het waterschap. Een belangrijk onderdeel van zijn opdracht is samen met de omgevingspartijen een ontwerp tot stand brengen waarin de verschillende belangen zo goed mogelijk meegenomen worden.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2019 - 2021

Taak/rol

omgevingsmanager IPM-team

Groot Variabel Onderhoud WNZ

Vermeulen Groep voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan diverse rijkswegen in Zuid-Holland. De werkzaamheden vallen binnen perceel 2 van het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 2019. In deze opdracht wordt er onderhoud gepleegd aan rijkswegen en kunstwerken. Zo wordt onder andere de A4 bij Den Haag en Delft opnieuw geasfalteerd en de N14 tussen Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Daarnaast worden kunstwerken onderhouden, zoals de tunnel onder De Noord (water) door en fly-overs in het knooppunt Ridderkerk. Er wordt zo veel mogelijk in het weekend en nacht gewerkt. Hiervoor worden delen van de rijksweg tijdelijk afgesloten. De overlast is dan hevig, maar van korte duur zodat weggebruikers en omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de werkzaamheden en het afsluiten van de rijkswegen worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen  van RUIMTEMANAGERS verzorgt het omgevingsmanagement binnen de voorbereiding en uitvoering van deze verkeersmaatregelen en de bouwcommunicatie rondom de uitvoering. Dit behelst veel afstemming met de wegbeheerder, gemeenten, provincie, nood- en hulpdiensten en vervoersbedrijven zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever

Vermeulen Groep

Periode

2018 - 2019

Taak/rol

omgevingsmanager IPM-team

Marktkwartier, Amsterdam

In Amsterdam West wordt het Food Center Amsterdam geherstructureerd naar een compacter en eigentijds bedrijventerrein. Daarmee komt er ruimte vrij voor woningbouw in het gebied. Tijdens de ontwikkeling van dit gebied is het belangrijk om de consequenties en te nemen maatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid (gedurende de werkzaamheden) te onderzoeken en hierover helder te communiceren (BLVC).

Sven van Ruimtemanagers heeft BLVC-kader geschreven voor de ontwikkelcombinatie Marktkwartier CV. Sven heeft deze opdracht met beide handen aangepakt, is in de zomer van 2019 gestart en heeft eind 2019 een goedgekeurd BLVC-kader afgeleverd. Naderhand zijn er verschillende deelprojecten van start gegaan, die deels buiten de grenzen van het Food Centerterrein hun werkgebied kenden en dus afstemming met zowel de gemeente Amsterdam als haar bewoners nodig hadden. Zo is er bijvoorbeeld een bewonersavond gehouden om de werkzaamheden toe te lichten en zo konden er vroegtijdig afspraken worden gemaakt.

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie Marktkwartier CV

Periode

juni 2019 - heden

Taak/rol

omgevingsmanager

Verbetering oevers Lange Linschoten

De stabiliteit van de weg langs de watergang de Lange Linschoten tussen Oudewater en Linschoten is in slechte staat en vormt acuut gevaar voor weggebruikers. De gemeente Oudewater gaat samen met de provincie, gemeenten, landgoed en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een gezamenlijke oplossing ontwikkelen voor het gehele werktracé. Het waterschap participeert als partner in dit project. Koen van RUIMTEMANAGERS heeft de taak om de rol en belangen van het waterschap te vertegenwoordigen in deze samenwerking. Hij schakelt binnen deze opdracht tussen verschillende mensen en onderwerpen: zowel samenwerking met diverse afdelingen van het waterschap als het bestuur van de gemeenten en het waterschap.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2018 – 2019

Taak/rol

Projectleider/omgevingsmanager

ZAMEN

Ballast Nedam voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A15. De werkzaamheden aan de A15 vallen binnen perceel zuid van het project ZAMEN van Rijkswaterstaat. Hierin worden binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland wegen en kunstwerken opgeknapt. Daarnaast worden er zogenaamde Meer Veilig-maatregelen uitgevoerd; het verlengen van een aantal afritten waardoor er een veiligere verkeerssituatie zal worden gecreëerd. Om de overlast van dit project zo klein mogelijk te houden voor de weggebruikers en omwonenden wordt een groot deel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zal de rijksweg tijdelijk worden afgesloten en worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen en Wendy van RUIMTEMANAGERS verzorgen het omgevingsmanagement binnen de voorbereidingen en uitvoering van dit project. Dit behelst veel afstemming met stakeholders voorafgaand aan de afsluitingen zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever

Ballast Nedam Road Specialties

Periode

2018

Taak/rol

Omgevingsmanager

Dijkverbetering GHIJ-noord

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) moet verbeterd worden om te voldoen aan de provinciale norm. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voert de dijkverbetering GHIJ-Noord uit. Omdat het een voormalige c-kering betreft, gebeurt dit eenmalig onder het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkverbetering is een complexe opgave doordat de kering verstopt zit in wegen, kades en tuinen en slingert door de historische stadskernen van Oudewater en Montfoort. Het project bevindt zich nu in de start van de verkenningsfase.
Erinke van RUIMTEMANAGERS draagt bij aan dit unieke project als adviseur omgeving en werkt onder andere aan het stakeholdermanagement en de communicatie en participatie strategie.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2019 - 2021

Taak/rol

adviseur omgeving

Tender waddenzee griend

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende jaren in voor het natuurherstel van het onbewoonde Waddeneiland Griend. Hiertoe is een Tender uitgevoerd onder civiele aannemers. Het vogeleiland voor de kust van Harlingen krijgt een brede vooroever, die Griend moet beschermen tegen verdere afslag. Wendy van RUIMTEMANAGERS is de uitdaging binnen de tender aangegaan die erin lag de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de natuur zo min mogelijk verstoord werd. Daarnaast was de communicatie naar belanghebbenden en het brede publiek van natuurliefhebbers een belangrijk aspect.

Opdrachtgever

Civiele aannemer

Periode

2017

Taak/rol

lid Tenderteam als Omgevingsmanager

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Zeist de Clomp

De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. De route tot aan het sluiten van de realisatieovereenkomst kende diverse rondes van planaanpassingen en onderhandelingen. Namens de gemeente Zeist was Haiko van RUIMTEMANAGERS lid van het gemeentelijke onderhandelingsteam dat deze realisatieovereenkomst op inhoud en financiën heeft begeleid.
Na realisatie krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls met enkele nieuwe supermarkten, kleine dagwinkels en circa 60 appartementen. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2020 volledig vernieuwd.

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Periode

2014 - 2017

Taak/rol

adviseur bestuur, lid onderhandelingsteam

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Tender Amstelstation

Het gebied rond station Amsterdam Amstel is een belangrijk verkeersknooppunt. Hier kruisen dagelijks automobilisten, buschauffeurs, fietsers, voetgangers, trams en treinen elkaar. En, het aantal verkeersgebruikers en reizigers groeit. Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan de herinrichting van de openbare ruimte. ProRail pakt het station en het stationsgebied aan. Een van de opgaves betrof het ontwerpen en realiseren van een fietsparkeergarage. Voor een van onze relaties heeft Sven van RUIMTEMANAGERS het onderdeel “Omgeving” in de Tenderfase voor zijn rekening genomen.

Opdrachtgever

aannemer

Periode

2017

Taak/rol

lid Tenderteam

N307 Roggebot – Kampen

De N307 moet op termijn een belangrijke Oost-West verbinding worden van A (Alkmaar) naar Z (Zwolle). Het gedeelte rond de huidige sluis bij Roggebot is een knoop waar veel belangen bij elkaar komen. De veelheid aan stakeholders en het aansluiten van diverse fysieke projecten op elkaar maakt dit een prachtige uitdaging.

Namens RUIMTEMANAGERS ondersteunt Fleur de provincie Flevoland bij het omgevingsmanagement N307 Roggebot – Kampen. Zij neemt deze complexe opgave voor haar rekening.

Opdrachtgever

Provincies Flevoland en Overijssel

Periode

2017 - 2018

Taak/rol

Omgevingsmanager

Tender Hoofdwegennet

Voor één van de geselecteerde potentiële opdrachtnemers is RUIMTEMANAGERS betrokken als omgevingsmanager in de tender voor het Prestatiecontract onderhoud hoofdwegennet Zuid-Nederland.

Het contract wordt door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland aanbesteed door middel van de Best Value Aanpak. Dit is een moderne vorm van marktbenadering om de best beschikbare expert het werk te gunnen, waarbij bewezen performance van belang is.

Opdrachtgever

Brinkgroep / Vermeulen

Periode

2017

Taak/rol

Lid Tenderteam

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

HDSR Grootonderhoudsplan Baggeren

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincie Utrecht en Zuid Holland. Koen Mathot is als omgevingsmanager in het IPM team Grootonderhoudsplan Baggeren verantwoordelijk voor de conditionering en het gebiedsproces binnen de verschillende deelprojecten.

Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden. HDSR heeft ca. 1.400 kilometer hoofdwatergang waar zij zelf het onderhoud doet. Voor de fase vanaf 2020 is een nieuw IPM-team ingericht.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Periode

Juni 2019 - april 2021

Taak/rol

Omgevingsmanager in IPM team

A6 Almere – Lelystad

Rijkswaterstaat wil de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad verbreden. Erinke is als adviseur omgeving voor dit project verantwoordelijk voor het ophalen van de wensen van de niet-bestuurlijke stakeholders voor de uitvoeringsfase. Deze wensen doorlopen het zogenoemde klanteis specificatie (KES) proces. Uiteindelijk kunnen deze opgehaalde wensen een plekje krijgen in het contract voor de aannemer. Bijzonder aan het project is dat de planuitwerking en contractvoorbereidingsfases parallel aan elkaar lopen. Ook in het opstellen van het ontwerp van de snelweg (OTB) is Erinke betrokken. Vanwege de vele veiligheidseisen en landschappelijke inpassing is dit erg uitdagend. Het project heeft bovendien een uitgesproken hoge duurzaamheidsambitie: dit stuk van de A6 moet de duurzaamste snelweg ooit worden!

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2021-2022

Taak/rol

adviseur omgeving

Meer referenties

Windmolens in het Energiecluster A12-A30

De gemeente Ede heeft de duurzame ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Een van de manieren om hier invulling aan te geven is via windenergie. De gemeente Ede pakt hierin de regie. Zo bepaalt de gemeente zelf welk plangebied zij het meest geschikt vinden voor windenergie. Ook draagt de gemeente Ede zorg voor het (laten) uitvoeren van de benodigde planologisch procedures, zoals het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.). In het projectteam vervult Sven de rol van omgevingsmanager.

In zijn rol heeft Sven het contact met de omgeving en is hij verantwoordelijk voor de communicatie(strategie). Hij heeft zowel contact met professionals (bv collega overheden) als met particulieren (bv grondeigenaren) en neemt hun belangen mee in het projectteam. Zo geeft hij zijn geboortegemeente vorm aan deze duurzame ambitie waarin zorgvuldig en transparant handelen het uitgangspunt vormen.

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Periode

februari 2021 - heden

Taak/rol

omgevingsmanager

RES Regio FoodValley

De Regio FoodValley geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het Nationaal Programma Energie Strategie (NPRES). In deze regio werken in totaal 8 gemeenten, 2 provincies en meerdere maatschappelijke partners samen aan de verduurzaming van het gehele energiesysteem.  In 2021 hebben zij met de RES 1.0 de ambities ten aanzien van verduurzaming van het energiesysteem gezamenlijk vastgesteld. Het doel is om deze ambities voor 2030 gerealiseerd te hebben. Als procesregisseur helpt Maarten om dit doel te behalen en in goede banen te leiden.
In zijn rol is Maarten voornamelijk gericht op het proces tot realisatie van de gestelde doelen, zoals wind- en zonne-energieprojecten, maar ook op de strategisch inzet van de NPRES-instrumenten, zoals de RES 2.0 en het bewaken en opleveren de monitoringsmomenten. In elke stap wordt met alle RES én Regio-partners samengewerkt en vindt gezamenlijke besluitvorming plaats, die moet leiden tot de realisatie van de projecten vóór 2030. Maarten brengt zijn inhoudelijke ervaring mee om dit proces zowel snel als zorgvuldig te laten verlopen.

Opdrachtgever

Regio FoodValley

Periode

oktober 2022 - heden

Taak/rol

Procesregisseur RES Regio FoodValley

Maarten Jaspers Faijer
maarten@ruimtemanagers.nl 06-28431153

Programma Water en Riolering - Gemeente Almelo

De afdeling uitvoering fysiek van de gemeente Almelo heeft regisseurs voor de verschillende taakvelden (zoals wegen, groen, water en riolering). Zij vormen de schakel tussen dagelijks beheer, team projecten en beleid en advies. Heike vervult de rol van regisseur Blauw en zorgt ervoor dat de opgaven uit het Programma Water en Riolering worden gerealiseerd door middel van projecten en input op beleid.

Opdrachtgever

Gemeente Almelo

Periode

2021-2022

Taak/rol

Regisseur Blauw (Water en Riolering)

Heike Shuval
heike@ruimtemanagers.nl 06-30948823
Meer referenties
Logo Ruimtemanagers

Contact

Ruimtemanagers

villa dreijerheide
graaf van rechterenweg 51
6861 bp oosterbeek
t 026 353 77 33
info@ruimtemanagers.nl

Pandfoto