Logo Ruimtemanagers

Verbinders in ruimtelijke projecten

RUIMTEMANAGERS zijn experts in gebiedsontwikkeling, omgevingsmanagement en interim management.

RUIMTEMANAGERS zijn gedreven. Uitermate klantgericht. Maar ook een tikje eigenwijs. Een RUIMTEMANAGER brengt het proces of verandering op gang, maar wel met behoud van eigen stijl en identiteit.

Logo Ruimtemanagers

Nieuws

Nieuwe project: interim management, gemeente Oss

In juni is Wendy Akkers begonnen als interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling in de gemeente Oss. Behalve leidinggeven aan de afdeling is het haar taak is om de afdeling te helpen om toekomstbestendig te worden, een duidelijk profiel en positie te krijgen binnen de organisatie en te zorgen dat er met plezier en vertrouwen gewerkt wordt aan de juiste zaken. Gemeente Oss heeft bewust voor een interim manager gekozen omdat onderdeel van de opdracht is te bepalen welk type afdelingshoofd de afdeling nodig heeft.

Transformatie Stationsomgeving Culemborg

Wouter is in mei begonnen als stedenbouwkundige en assistent-projectleider voor de transformatie van de stationsomgeving in Culemborg. De gemeente wil met dit project meer dan 1.000 duurzame woningen realiseren in een nieuwe stedelijke wijk dichtbij het station. Tegelijkertijd moet het project de relatie tussen oost- en west Culemborg én de regionale knooppuntfunctie van het station versterken. Wouter is stedenbouwkundige voor deze ontwikkeling. Daarnaast ondersteunt hij de projectleider door verschillende deelopgaven inhoudelijk te coördineren. Wouters ruime ervaring met stationsomgevingen komt hier goed van pas. Zeker in combinatie met zijn vermogen om stedenbouwkundige kwaliteiten te combineren met proceskennis. De eerste opgave voor Wouter is om bij te dragen aan de aanvraag voor de derde ronde van de Woningbouwimpuls in september.

Opening fietsenstalling Leidseplein, Amsterdam

Eind mei is de fietsenstalling Leidseplein in het centrum van Amsterdam geopend. Onder één van de drukste fiets- en voetgangersknooppunten van Amsterdam heeft Ballast-Nedam een ondergrondse fietsenstalling voor 2000 fietsen gebouwd en is de openbare ruimte bovengronds heringericht. Sven van Ruimtemanagers, inwoner van Amsterdam en omgevingsmanager van de aannemer zegt ‘dubbel trots te zijn’. ‘Allereerst op de samenwerking binnen het team van Ballast Nedam en de samenwerking met het projectteam van de gemeente Amsterdam. Het was als omgevingsmanager een enorme uitdaging om binnenstedelijk te werken in de nabijheid van de trambaan, terrassen en de eigenwijze Amsterdamse fietsers.’ Bovendien zegt hij: ‘Ik heb zojuist ook mijn fiets geparkeerd in misschien wel de mooiste fietsenstalling van Nederland, en bovengronds is de openbare ruimte weer echt een prettige verblijfplek geworden.’

Nieuw project: A6 Almere – Lelystad

Erinke is begonnen als omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat voor de verbreding van de snelweg A6 Almere Oostervaarders – Lelystad. Bijzonder aan het project is dat de planuitwerking en contractvoorbereidingsfases parallel aan elkaar lopen. Het project heeft bovendien een uitgesproken hoge duurzaamheidsambitie: dit stuk van de A6 moet de duurzaamste snelweg ooit worden!

Welkom Heike!

Vanaf 1 maart wordt ons team versterkt door de komst van Heike Shuval als Projectleider Water en Klimaat. Heike heeft een land- en waterbeheer achtergrond en heeft veel ervaring in de watersector. Ze heeft voorheen circa 7 jaar op dit gebied gewerkt, bij een waterschap en een drinkwaterbedrijf. Door haar ervaring met zowel projectmatige als beleidsmatige samenwerking op landelijk niveau is Heike breed inzetbaar in de watersector, maar ze verbreedt ook graag haar blikveld.

Welkom Wouter!

Sinds 1 februari versterkt Wouter van Boekel ons team als projectmanager. Wouter heeft een achtergrond in stedenbouwkunde en ruime ervaring in gebiedsontwikkeling. Eerder werkte hij ruim 12 jaar als stedenbouwkundig projectleider. In die periode deed hij een verscheidenheid aan projecten die verband houden met het ontwerp van de openbare ruimte, milieueffectrapportages, stedenbouw en infrastructuurontwerp.

Bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Arnhem heeft op woensdag 16 december 2020, ingestemd met het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Dit gebied wil KWP ontwikkelen tot uiterwaardenpark met ruimte voor cultuur, natuur en recreatie en maximaal 430 woningen.

Ook Ruimtemanagers – met Ronald als projectleider voor de gemeente Arnhem – draagt bij aan dit project. Wij zijn trots om mee te mogen werken aan dit bijzondere en mooie stuk van Arnhem!

 

Sven verzorgt opleidingsdag Omgevingsmanagement

Op woensdag 10 december heeft Sven voor de 2de keer professionals wegwijs gemaakt in de wereld van het Omgevingsmanagement. Voor het opleidingsinstituut BOB-KOB verzorgde hij een lesdag van de opleiding Projectleider B&U/Infra. 13 gemotiveerde professionals veelal als werkvoorbereider werkzaam in de uitvoering, zijn wegwijs gemaakt in de facetten die een omgevingsmanager tegenkomt in de voorbereidings- aanbesteding en realisatiefase. Dit om toe te passen in hun plan van aanpak om succesvol de opleiding af te ronden, maar vooral met handvatten om direct in de praktijk in te kunnen zetten.

 

 

 

 

Welkom Arthur!

Per 1 november is Arthur Carneiro bij Ruimtemanagers in dienst gekomen. Arthur is net afgestudeerd planoloog van de Radboud University in Nijmegen. Ervoor heeft hij aan de universiteit in Vicosa, Brazilie, Architectuur en Stedenbouw gestudeerd. Arthur is een ambitieuze young professional en draagt vanuit  gebiedsontwikkeling  graag bij aan een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Koen versterkt nieuw IPM-team HDSR

augustus 2020

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincie Utrecht en Zuid Holland. Koen Mathot is recent aangesteld als omgevingsmanager in het team Grootonderhoudsplan Baggeren.

Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden. HDSR heeft ca. 1.400 kilometer hoofdwatergang waar zij zelf het onderhoud doet. Voor de fase vanaf 2020 is een nieuw IPM-team ingericht. Koen verzorgt hierin het stakeholdermanagement van het programma en stuurt diverse deelprojecten aan.

Projectmanager Stikstof

Begin 2020 is Wendy Akkers in opdracht van de gemeente Arnhem begonnen met het opstellen van de stikstofagenda, een politiek actueel thema dat vele beleidsvelden raakt. Als projectmanager Stikstof heeft zij de opdracht om oplossingen en maatregelen in beeld te brengen voor doorgaan van de Arnhemse projecten. Zowel inhoudelijk als procesmatig een interessante opdracht die midden in de actualiteit staat.

Aan de slag met de omgevingsvisie Arnhem

Vanaf 11 december gaat Wendy Akkers vanuit het raamcontract bij de gemeente Arnhem het proces begeleiden om tot een omgevingsvisie te komen. De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de implementatie van de omgevingswet. Samen met de projectgroep omgevingswet, de programmamanagers en het bestuur wordt de visie opgesteld, waarbij ook input vanuit stakeholders gevraagd wordt. Een dynamisch proces resulterend in ook een dynamisch product. Inhoudelijk een uitdaging maar vooral een proces dat een verandering van houding, werken en denken vraagt.

Arnhem

Projectleiding gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft de ambitie om te gaan versnellen met de woningbouwopgave. Er zijn 6 locaties binnen de bebouwde kom in beeld waar de gemeente zo snel als mogelijk circa 100 woningen wil realiseren. Deze locaties zullen ontwikkeld worden in afstemming met de omwonenden en daarvoor zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. Voor deze projecten en de haalbaarheidsstudie voert Sanne Gielis van RUIMTEMANAGERS de projectleiding uit.

Kerk

Projectmanagement gemeente Buren

Voor de gemeente Buren voeren wij Strategisch Projectmanagement uit. Binnen de afdeling regie en ruimte van de gemeente Buren spelen veel verschillende projecten. Voor verschillende ruimtelijke projecten zoals diverse woningbouwlocaties maar ook een mogelijke uitbreiding van een recreatiegebied vullen wij sinds 1 oktober de rol van interim strategisch projectmanager in.

Gemeentehuis

Hallo Sanne!

Vanaf 8 oktober zal Sanne Gielis ons team komen versterken als aankomend adviseur (en projectleider). Sanne heeft een bestuurskundige achtergrond en ruime ervaring met gebiedsontwikkeling. Ze heeft voorheen gewerkt bij de gemeente Oss als projectleider bij de afdeling vastgoed. Sanne heeft daar zowel ruimtelijke projecten gedaan als vraagstukken opgepakt rondom het eigen (maatschappelijk) vastgoed van deze gemeente.

Projectmanagement Wageningen

Voor de provincie Gelderland vervult Wendy Akkers de rol van projectmanager bij verschillende samenhangende projecten in Wageningen. Hieronder vallen de ontsluiting van bedrijvenpark Born-Oost, de feeders naar de snelfietsroute Ede-Wageningen en de aanpassing van de rotonde Droevendaalsesteeg. Maatschappelijk en politiek draagvlak alsmede de samenhang tussen de projecten zijn hierbij essentieel.

Welkom Koen!

Vanaf 27 augustus zal ons team worden versterkt door de komst van Koen Mathot als omgevingsmanager en projectleider. Koen heeft een ruime achtergrond in land- en watermanagement en heeft voorheen gewerkt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland waar hij de functies van omgevingsmanager en projectleider heeft gehad bij diverse ruimtelijke projecten.

Projectmanagement Gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem is RUIMTEMANAGERS in samenwerking met partners WB de Ruimte en Bureau Buiten geselecteerd voor het raamcontract inhuur project- en interimmanagement 2018-2021. Wij leveren de juiste mensen met kennis en kunde voor projectmanagement in het ruimtelijke domein. Dit raamcontract gaat in per 1 augustus 2018.

Projectleiding Vinkeveense Plassen

Namens Recreatie Midden-Nederland voeren Ronald en Sven het projectleiderschap voor de Vinkeveense plassen uit. Zij zijn verantwoordelijk om de doelstellingen van het recreatieschap uit te voeren ten aanzien van het verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen. Het water, de natuurbeleving en de unieke landschappelijke structuur vormen een grote aantrekkingskracht op recreanten om te varen, te zwemmen, te wandelen, en te fietsen. Het Recreatieschap wil het recreëren verder ontwikkelen binnen de natuurlijke waarden die het gebied kenmerken om zo nog meer mensen te kunnen aantrekken.

Teambuilding Mirt

Voor de uitgebreide projectstartup van het MIRT-team mocht Wendy het onderdeel teambuilding verzorgen. Het programmateam is samengesteld uit personen werkzaam bij verschillende overheden; Ministerie IenM, Rijkswaterstaat Zuid, Provincie Brabant, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland (ODR) en Gemeente Den Bosch. Een verdiepende kennismaking, het in spelvorm zichzelf en elkaar kwaliteiten toedichten en een open en kritische discussie over waar het programmateam voor staat en hoe ze de samenwerking succesvol vorm kunnen geven, gaf de PSU verdieping en verheldering.

Procesmanagement Amstelwerf

Net binnen de ring van Amsterdam ligt het circa 6 hectare grote ontwikkelingsgebied “Amstelwerf”. De grond- en vastgoed eigenaren van dit gebied hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heeft Ruimtemanagers de opdracht gegeven een Ruimtelijk kader uit te werken en de onderlinge afspraken te verkennen en zo mogelijk vast te leggen. Dit uitdagende project kent een enorm hoge kwaliteitsambitie en een potentieel programma van circa 240.000 vierkante meter bvo.

Omgevingsmanagement Zamen

Het project ZAMEN omvat het groot variabel onderhoud aan Rijkswegen en bijbehorende kunstwerken en technische installaties in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Voor het perceel ZAMEN-Zuid voert Ballast Nedam in opdracht van Rijkswaterstaat integraal groot onderhoud uit aan de A15 op de trajecten Tiel – Tiel West, Ochten – Echteld en Deil – Meteren, en aan de A12 ter plaatse van knooppunt Waterberg tot knooppunt Grijsoord. In opdracht van Ballast Nedam voert Ruimtemanagers ondersteuning uit in het omgevingsmanagement.

Projectmanager Malburgen

In opdracht van Volkshuisvesting Arnhem mag Ruimtemanagers ad interim de functie van Projectmanager Ontwikkeling vervullen. Voor een flink aantal projecten in diverse stadia van ontwikkeling mag Haiko ter Heide deze taak op zich nemen. De nadruk ligt hierbij op de wijk Malburgen alwaar Volkshuisvesting de afgelopen jaren een enorme herstructureringsopgave heeft ingezet. Fijn om te werken voor een corporatie, en fijn om te werken in onze “achtertuin” Arnhem.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Logo Ruimtemanagers

Ruimtemanagers

Maak kennis met

Fleur Oppelaar Fleur

Fleur Oppelaar

Door samenwerken de klus klaren, dat is Fleur ten voeten uit.

Fleur is een ervaren adviseur in zowel het werkveld gebiedsontwikkeling als omgevingsmanagement. Zij is gericht op samenwerken, heeft oog voor detail en krijgt neuzen één kant op. Door haar rustige en betrouwbare aard in combinatie met haar daadkrachtige en resultaat gerichte aanpak, weet zij complexe projecten vlot te trekken. Ze levert geen half werk en is pragmatisch en creatief in haar oplossingen.

Opdrachtgevers: gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Momenteel actief als:

 • projectleider Watersportcentrum Nijmegen, gemeente Nijmegen;
 • projectleider park Waaijenstein en Drijvende woningen, gemeente Nijmegen;
 • projectleider/omgevingsmanager voetgangersbrug Waalhaven, Nijmegen, Ontwikkelingsbedrijf Waalfront.
enthousiast | verbindend | betrouwbaar | integer | gericht op samenwerken | oog voor complexiteit | resultaatgericht | pragmatisch | creatief
fleur@ruimtemanagers.nl | 06-83441455
Haiko ter Heide Haiko

Haiko ter Heide

Scherpe analyses, gevoel voor getal en commercieel inzicht maken Haiko tot een strategisch adviseur en ontwikkelaar die resultaten boekt.

Hoe complexer de casus hoe beter Haiko tot zijn recht komt. Kantelen van de problematiek, out of the box denken, spiegelen. Haiko is een belangenbehartiger. In onderhandelingen of projecten die vast zijn gelopen komt hij het beste tot zijn recht. Grote affiniteit met het uiteenrafelen van de casus in begrijpbare taal en de inbedding in de bestuurlijk politieke besluitvorming.

Opdrachtgevers: gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • directeur van de Gebiedsentiteit Limmer Strandwal;
 • opdrachtgever grote projecten van woningbouwcorporatie Volkshuisvesting Arnhem;
 • procesmanager herontwikkeling centrum Duiven.
 • Cursusleider: Financieel benul in gebiedsontwikkeling / docent Bestuursacademie
zakelijk | analytisch | communicatief duidelijk | generalist | resultaat gericht | ondernemend | resultaatgericht | innovatief
info@ruimtemanagers.nl | 026-3537733
Wendy Akkers Wendy

Wendy Akkers

Door haar empathisch vermogen, analytische en strategische denkkracht en een heldere communicatiestijl is Wendy een oprechte verbinder.

Het lukt haar om complexe processen soepel en vlot te laten verlopen. Vol enthousiasme steekt zij de handen uit de mouwen, gericht op een gedragen resultaat. Zij is een kei in het bemiddelen tussen partijen en verstaat zowel de taal van het bevoegd gezag als de initiatiefnemer, of dat nu een overheid, aannemer of industrie is.

Voor verandermanagement, procesbegeleiding en omgevingsmanagement bent u bij haar aan het juiste adres. Verder is zij actief als (paarden)coach en teamtrainer.

Opdrachtgevers: gemeenten, provincies en aannemers.

Momenteel actief als:

 • interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Oss
 • projectmanager omgevingsvisie voor de gemeente Arnhem
 • projectmanager Stikstofagenda voor gemeente Arnhem
empatisch | verbindend | analytisch | communicatief duidelijk | overzicht met oog voor details | hands-on mentaliteit | daadkrachtig en resultaat gericht | ondernemend en innovatief
wendy@ruimtemanagers.nl | 06-23419676
Sven Ossenkoppele Sven

Sven Ossenkoppele

Gedreven adviseur ruimte en omgeving die zowel projecten ondersteunt in de gebiedsontwikkeling als optreedt als omgevingsmanager.

Ziet zaken in een breed perspectief en let daarbij op de lange termijn. Is op zijn best in situaties waarin met meerdere stakeholders wordt samengewerkt. Beheert de dossiers en zorgt dat alle losse eindjes bij elkaar komen. Hij begrijpt, evalueert en wil constant leren. Daarbij kan Sven verbinden en zowel spontaan communiceren als zakelijk delen. Hij is resultaatgericht en streeft naar vooruitgang en prestaties.

Opdrachtgevers: gemeenten en aannemers.

Momenteel actief als:

 • Omgevingsmanager aan de aannemerszijde van de herinrichting van het Kleine-Gartmanplantsoen en de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling.
 • Omgevingsmanager en schrijver van BLVC-plannen voor het project Marktkwartier in Amsterdam.
 • Cursusleider omgevingsmanagement binnen een opleiding tot projectleider bij BOB, opleiders in de bouw.
enthousiast | proactief | communicatief duidelijk | ambitieus | zorgvuldig | teamplayer | doorzetter
sven@ruimtemanagers.nl | 06-30593033
Erinke Siegersma Erinke

Erinke Siegersma

Erinke is een gedreven werker met oog voor detail. Haar achtergrond ligt in hoogwaterveiligheid en governance. Ze legt makkelijk contact met anderen waardoor samenwerken als vanzelf en plezierig verloopt. Van ingewikkelde participatie trajecten tot een goed einde brengen krijgt ze veel energie en doet dat ook graag. In een project heeft ze oog voor alle belangen, bewaakt de integraliteit van de verschillende ruimtelijke vragen en mobiliseert de mensen die daarbij nodig zijn. Ze is een enthousiaste adviseur die zich graag inzet voor een duurzame toekomst en daarbij geen uitdaging uit de weg gaat.

Opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Momenteel actief als:

 • Adviseur Omgeving bij Rijkswaterstaat voor de duurzame verbreding A6 Lelystad
enthousiast | zorgvuldig | initiatiefrijk | teamplayer | ambitieus | verbinder | empathisch
erinke@ruimtemanagers.nl | 06-22474770
Visitekaartje Liesbeth

Liesbeth Born

Liesbeth zorgt ervoor dat het zowel klanten als iedereen binnenshuis aan niets ontbreekt. Zij ondersteunt directie en medewerkers waar mogelijk. Tot haar taken behoren alle voorkomende administratieve werkzaamheden o.a. facturatie (debiteuren en crediteuren), inkoop, telefonie, deel agendabeheer, bewaken naleving onderhoudscontracten, archivering en een deel personeelszaken. Daarnaast vallen facilitaire werkzaamheden onder haar takenpakket zoals ontvangst van klanten, verzorgen lunches, aansturen schoonmaak, zorgen voor werkende apparatuur en voor alles wat er in en om de kantoorvilla verder noodzakelijk is.

dienstverlenend | zorgzaam | flexibel: geen 9 tot 5 mentaliteit | groot verantwoordelijkheidsgevoel | inlevingsvermogen | accuraat | betrouwbaar
Sanne Gielis Sanne

Sanne Gielis

Sanne is enthousiast en nieuwsgierig. Zij zet graag met alle betrokkenen een goed resultaat neer. Concrete resultaten en tastbare doelen geven haar meer energie. In het fysieke domein voelt zij zich als een vis in het water. Zij heeft veel ervaring met werken bij gemeenten.

Voor de gemeente Duiven geeft Sanne inhoud aan de versnellingsopgave woningbouw en is projectleider van een aantal woningbouwlocaties.

Daarnaast is zij projectmedewerker voor de GEM Limmer Linten en werkt Sanne mee aan de ontwikkeling van een woonwijk van circa 600 woningen in Limmen.

opdrachtgevers: gemeenten en projectontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • projectmedewerker GEM Limmer Linten
 • projectleider/adviseur uitbreidingslocaties Duiven
 • projectleider/adviseur realisatie noordrand Westreenen
 • projectleider/adviseur restauratie en herontwikkeling Rijksweg 62
 • projectleider/adviseur voor algemene werkzaamheden woningbouw bij team ruimtelijke ontwikkeling – Gemeente Duiven
enthousiast | teamplayer | resultaatgericht | betrouwbaar | ambitieus | analytisch
sanne@ruimtemanagers.nl | 06-10608646
Ronald Gubbens Ronald

Ronald Gubbens

Door de combinatie van inhoudelijke kennis, empathisch vermogen, en analytische denkkracht is Ronald een pragmatisch adviseur, een doortastende coach en een verbindende projectmanager.

Ronald is op zijn best wanneer de belangen groot zijn en de conflicten om de hoek liggen. Door zijn open communicatie en scherpe analyses verbindt hij de verschillende partijen richting de projectdoelen. Zijn no-nonsens aanpak en betrouwbaarheid leiden tot concrete en haalbare resultaten.

Als adviseur onderzoekt hij naast de inhoud de menselijke drijfveren en talenten en begeleidt hij mensen en teams naar een hoger niveau van ontwikkeling. Hij focust zich op de kwaliteiten van de betrokkenen zodat zij de gewenste resultaten kunnen behalen en zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Opdrachtgevers: gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen.

Momenteel actief als:

 • Senior projectmanager bij gemeente Arnhem voor de projecten Coehoorn, Stadsblokken Meinerswijk, Bestuurskwartier;
 • Projectleider recreatieve ontwikkeling zandeilanden;
 • Coach van andere projectmanagers
verbindend | analytisch | empatisch | communicatief duidelijk | resultaatgericht | gedreven | enthousiast | betrouwbaar | mensgericht
ronald@ruimtemanagers.nl | 06-12439948
Visitekaartje

Wouter van Boekel

Wouter is een enthousiaste gebiedsontwikkelaar die het leuk vindt om samen met een team van verschillende experts complexe opgaven op te lossen. Hij heeft een achtergrond in stedenbouw en ruime ervaring in gebiedsontwikkeling. Hij werkt graag aan opgaven die zowel ruimtelijk als procesmatig uitdagend zijn. Hij heeft het vermogen om opgaven snel te doorgronden én hij kan door goede communicatie verschillende partijen bij elkaar brengen. Met deze ervaring kan hij meerdere projecten binnen de ruimtelijke ordening effectief managen.

Opdrachtgevers: Gemeenten, ondernemers en ontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • Gebiedsontwikkelaar en stedenbouwkundige voor de Voortuin van Woerden;
 • Adviseur woningbouwopgave gemeente Duiven;
enthousiast | verbindend | creatief | ambitieus | doorzetter | teamplayer | oog voor complexiteit
wouter@ruimtemanagers.nl | 06-15215531
Visitekaartje

Heike Shuval

Heike is spontaan en creatief en heeft veel ervaring in de watersector. Ze analyseert projecten vanuit een breed perspectief, weet snel verbanden te leggen en houdt rekening met de effecten op de lange termijn. Heike is gericht op samenwerking en maakt graag verbinding tussen verschillende mensen, organisaties en onderwerpen. Ze heeft veel ervaring als het gaat om het implementeren van (zoetwater)strategieën en het creëren van draagvlak hiervoor binnen de eigen organisatie en op bestuurlijk niveau. Door te werken bij een waterschap en een drinkwaterbedrijf, door haar ervaring met samenwerking op landelijk niveau en projectmatige ervaring met andere waterschappen, heeft Heike kennis opgedaan in variërende rollen bij verschillende typen organisaties.

Opdrachtgevers: gemeenten en waterschappen.

Momenteel actief als:

 • Regisseur Blauw bij de Gemeente Almelo voor het programmeren van projecten op het gebied van water en riolering zoals hemelwaterstructuren (afkoppelen), onderhoud aan riolering en het aanpakken van knelpunten van water op straat
 • Projectleider bij Recreatie Midden-Nederland voor de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen
verbindend | empathisch | creatief | analytisch | teamplayer | nauwkeurig | scherp
heike@ruimtemanagers.nl | 06-30948823
Visitekaartje

Arthur Carneiro

Arthur is een ambitieuze jonge professional met een diverse achtergrond en een grote drive om te leren. Hij stelt hoge eisen aan zijn werk en de bijbehorende producten die hij oplevert. Met zijn goede interpersoonlijke vaardigheden en hoog aanpassingsvermogen kan hij gemakkelijk bijdragen aan een breed scala aan projecten. Hij neemt graag deel aan de transitie naar duurzamere steden en wil zo bijdragen aan een leefbare en rechtvaardige toekomst.

Momenteel actief als:

 • Programma ondersteuner bij Recreatie Midden-Nederland voor de recreatieve ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen
leergierig | enthousiast | teamplayer |  betrouwbaar |  ambitieus | doorzetter
arthur@ruimtemanagers.nl | 06-57946169
Logo Ruimtemanagers

Vacatures

Ruimtemanagers groeit

voel jij je thuis in een hecht en inspirerend team?

Ruimtemanagers werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken.
Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers
vertrouwen ons de leiding over hun majeure projecten toe.
Zij waarderen onze nuchtere, deskundige en integrale aanpak.

Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en onze medewerkers staat voor ons voorop.
Doorontwikkelen en leren van elkaar hoort daar onlosmakelijk bij.
Voor reflectie en interactie binnen het bureau hebben we standaard tijd gereserveerd.
Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis.
We werken graag in duo’s die kunnen rekenen op de steun en kennis van de rest van het team.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Wij zoeken een ervaren adviseur Ruimte en Omgeving die complexe ruimtelijke projecten in goede banen leidt. Dat kan in de rol als projectleider in gebiedsontwikkelingen of in de rol als omgevingsmanager. Of in een van de andere rollen die wij als bureau voor onze opdrachtgevers mogen vervullen. Zie voor een indruk onze referentieprojecten.

Onze nieuwe adviseur Ruimte en Omgeving:

 • heeft oog voor de diverse belangen in en om een project en heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • bewaakt de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening;
 • heeft kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en ruimtelijke ordeningswetgeving;
 • voelt zich thuis in het speelveld van tegengestelde belangen, is sterk in het voeren van onderhandelingen,
 • stuurt multidisciplinaire teams aan en durft de leiding te pakken;
 • is actief in het onderhouden van zijn netwerk en signaleert kansen in de markt.

Wie ben je?
Een open, enthousiaste persoonlijkheid. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld. Bij voorkeur opgedaan bij een gemeente of een adviesbureau. Je hebt een relevante ruimtelijke HBO of academische studie als achtergrond (bijvoorbeeld Planologie, Bestuurskunde of Rechten). Je hebt humor, en waardeert de collegiale betrokkenheid binnen ons team. Je bouwt graag mee aan Ruimtemanagers. Meedenken, opzetten en verbeteren is iets waar jij enthousiast van raakt.

Geïnteresseerd?
Stuur jouw korte motivatie en CV naar personeel@ruimtemanagers.nl.
Een gesprek met toekomstige collega’s maakt deel uit van de procedure.

Wij zoeken een ervaren Procesbegeleider energietransitie en duurzame ontwikkeling die zorgt dat projecten in de energietransitie en duurzame ontwikkeling in goede banen worden geleid.
Samenwerken en bestuurlijke besluitvorming zijn hierbij belangrijke aspecten. Als procesbegeleider energietransitie en duurzame ontwikkeling werk je zowel voor overheden als voor marktpartijen. Marktpartijen kunnen energie- of netwerkbedrijven zijn maar ook woningbouwcorporaties die hun woningen willen verduurzamen.

Onze nieuwe Procesbegeleider energietransitie en duurzame ontwikkeling:

 • heeft oog voor de diverse belangen in en om een project en heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context;
 • bewaakt de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening;
 • heeft kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en ruimtelijke ordeningswetgeving;
 • voelt zich thuis in het speelveld van tegengestelde belangen, is sterk in het voeren van onderhandelingen,
 • stuurt multidisciplinaire teams aan en durft de leiding te pakken;
 • is actief in het onderhouden van zijn netwerk en signaleert kansen in de markt.

Wie ben je?
Een open, enthousiaste persoonlijkheid. Je hebt ruime ervaring en kennis als adviseur of projectleider op het gebied van energie en duurzaamheid. Je hebt een groot netwerk in het vakgebied en weet projecten binnen te halen. Je werkt graag in een compact en hecht team, en gaat voor resultaat. Je hebt een relevante HBO of academische studie als achtergrond en zeker 10 jaar werkzaam in het vakgebied. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden kun jij partijen bij elkaar houden en verbinden. Je hebt humor, en waardeert de collegiale betrokkenheid binnen ons team. Daarnaast bouw je mee aan een enthousiast team van gebiedsontwikkelaars en omgevingsmanagers. Meedenken, opzetten en verbeteren is iets waar jij enthousiast van raakt.

Geïnteresseerd?
Stuur jouw korte motivatie en CV naar personeel@ruimtemanagers.nl.
Een gesprek met toekomstige collega’s maakt deel uit van de procedure.

Past je (niet precies) bij de openstaande vacatures, maar denk je wel een meerwaarde voor ons bureau te kunnen betekenen?

Neem contact met ons op en stuur een mail met jouw verhaal en jouw motivatie naar: personeel@ruimtemanagers.nl.

 

We spreken je graag!

Logo Ruimtemanagers

Referenties

RUIMTEMANAGERS zijn experts in gebiedsontwikkeling, omgevingsmanagement en interim management. Voor diverse gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en aannemers adviseert RUIMTEMANAGERS in gebiedsontwikkelingen en infra-projecten.

Voor gebiedsontwikkeling kenmerkt onze aanpak in de projecten zich door korte lijnen en het bieden van overzicht en inzicht in alle te doorlopen stappen door deze terug te brengen tot de essentie.

Onze omgevingsmanagers zorgen voor een competitieve tender of zijn zorgvuldig in de uitvoering. Wij behartigen de belangen van zowel opdrachtgevers (overheden) als opdrachtnemers (aannemers).

Bekijkt u onze projecten.

Logo Ruimtemanagers

Vitaal Centrum Duiven

De gemeente Duiven werkt sinds een aantal jaren aan het project Vitaal Centrum Duiven. Hierbij wordt samen met winkeliers, burgers en ontwikkelaars het winkelhart in Duiven in fasen vernieuwd. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m2 bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.
De vernieuwing van het winkelhart betrof een interactief proces met gebalanceerde participatie en referendum over de stedenbouwkundige voorkeursvariant. De bouwopgave is vervolgens Europees aanbesteed.

In deze gebiedsontwikkeling heeft Ruimtemanagers de rol van procesmanager en bestuurlijk adviseur vervuld.

Opdrachtgever

Gemeente Duiven

Periode

2006 – heden

Taak/rol

adviseur bestuur, procesmanager, voorzitter klankbordgroep

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Vinkeveense Plassen

Namens Recreatie Midden-Nederland voert Ronald van RUIMTEMANAGERS het projectleiderschap voor de Vinkeveense plassen uit. Hij is verantwoordelijk om de doelstellingen van het recreatieschap uit te voeren ten aanzien van het verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen. Het water, de natuurbeleving en de unieke landschappelijke structuur vormen een grote aantrekkingskracht op recreanten om te varen, te zwemmen, te wandelen en te fietsen. Het Recreatieschap wil het recreëren verder ontwikkelen binnen de natuurlijke waarden die het gebied kenmerken om zo nog meer mensen te kunnen aantrekken.

Opdrachtgever

Recreatieschap Midden-Nederland

Periode

2018 - heden

Taak/rol

Projectmanager

Ronald
Ronald Gubbens
ronald@ruimtemanagers.nl 06-12439948
Erinke Siegersma
erinke@ruimtemanagers.nl 06-22474770

Limmer Linten

In de gemeente Castricum, in het dorp Limmen, wordt een uitbreidingslocatie van circa 600 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling is in handen van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij “De Limmer Strandwal”, een samenwerking tussen de gemeente en Driessen Vastgoed. Deze samenwerking is vormgegeven in een CV/BV constructie. Het ontwikkelingsbedrijf voert de gehele ontwikkeling van verwerving, via planvorming naar aanbesteding en uitgifte. De ontwikkeling kent alle complicerende factoren van een inbreidingslocatie, zoals uitgebreide participatie, omdat zij is gesitueerd tussen bestaande bebouwing.

Opdrachtgever

Gemeente Castricum ism Driessen Vastgoed: CV de Limmer Strandwal

Periode

2014 – heden

Taak/rol

Projectleider

Sanne
Sanne Gielis
sanne@ruimtemanagers.nl
06-10608646

Herinrichting Coehoorn

Ronald van RUIMTEMANAGERS voert het projectleiderschap uit voor de Coehoorn binnenstedelijke herinrichting opgave. Het project bestaat uit de herontwikkeling van een bestaande wijk door de inrichting van een wijkpark en ontwikkeling van gebouwen met woningen en creatieve bedrijvigheid. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het vernieuwen van het bestemmingsplan en de tenders van zowel de vastgoedontwikkelingen als de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente Arnhem wil het gebied Coehoorn verder ontwikkelen en daarbij het inspirerende karakter en culturele rijkdom behouden.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

Januari 2020 – heden

Taak/rol

Projectmanager

Ronald
Ronald Gubbens
ronald@ruimtemanagers.nl 06-12439948

Drijvende woningen, Nijmegen

In de Waalsprong worden verschillende woonmilieus gerealiseerd. In de zogenaamde Landschapszone is ruimte voor onder andere drijvende woningen in de Lentse Plas en de Oosterhoutse Plas. Fleur van RUIMTEMANAGERS is projectleider voor de ontwikkeling van het gebied. De omwonenden worden betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en een zorgvuldige verkeerskundige inpassing. In de Lentse Plas worden vanaf 2020 de eerste drijvende woningen gebouwd. Voor de Oosterhoutse Plas wordt een ontwikkelde partij gezocht door middel van een tender.

Opdrachtgever

gemeente Nijmegen

Periode

april 2019 - heden

Taak/rol

projectleider

Fleur
Fleur Oppelaar
fleur@ruimtemanagers.nl
06-83441455

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk is een uniek gebied in het hart van Arnhem met een combinatie van natuur, cultuur, recreatie en wonen. In dit gebied worden circa 430 woningen en een natuur- en recreatiegebied van 250 hectare ontwikkeld. In dit project is Ronald van RUIMTEMANAGERS de projectmanager vanuit de gemeente Arnhem en werkt daarbij samen met een private partij. Hij is verantwoordelijk voor het bestemmingsplanproces, het ontwerp en uitvoering van de woningen en openbare ruimte. Dit gebied wordt straks een van het grootste uiterwaardenparken in Europa en het versterkt het karakter van Arnhem als groene stad.

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Periode

april 2020 - heden

Taak/rol

Projectmanager

Ronald
Ronald Gubbens
ronald@ruimtemanagers.nl 06-12439948

Centrum Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder werkt sinds een aantal jaren aan het vernieuwen van het centrum van Emmeloord. Gezien haar regiofunctie heeft Emmeloord een aanzienlijk winkelbestand en kent relatief weinig leegstand. De ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte is echter aan een upgrading toe. Hiertoe is door de gemeente een visie opgesteld die in delen wordt uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd enkele onderdelen van die visie te begeleiden. Fleur pakt een van de eerste deelprojecten aan die wordt aangepakt. De invulling van een plein met een nieuw te ontwikkelen Horecagebouw.

Opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

Periode

2017 – 2018

Taak/rol

adviseur bestuur, projectleider

Fleur
Fleur Oppelaar
fleur@ruimtemanagers.nl
06-83441455

Bloemenbuurt Sité Woondiensten

De Bloemenbuurt (voormalig Oosseld) is een wijk in de gemeente Doetinchem. Binnen deze buurt heeft Sité Woondiensten een relatief groot aandeel van de woningen in (sociale huur) bezit. Circa 10 jaar geleden is Sité in samenwerking met de gemeente begonnen met het opknappen van de verouderde delen van de wijk, door deze te slopen en er nieuwe woningen neer te zetten. Deze grootschalige herstructureringsopgave is nagenoeg gereed. Wat nu nog rest is de mogelijkheid om op drie locaties woningen te bouwen. Naar de invulling op het gebied van stedenbouw, programma en architectuur van deze drie resterende gebieden wordt nu een onderzoek uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd dit onderzoek te begeleiden de haalbaarheid te onderzoeken.

Opdrachtgever

Sité Woondiensten

Periode

2017

Taak/rol

adviseur haalbaarheid en proces

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Herontwikkeling Amstelwerf

Net binnen de ring van Amsterdam ligt het circa 6 hectare grote ontwikkelingsgebied “Amstelwerf”. De grond- en vastgoedeigenaren van dit gebied hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heeft RUIMTEMANAGERS, in samenwerking met stedenbouwkundige Hans Ebberink, de opdracht gegeven een Ruimtelijk kader uit te werken en de onderlinge afspraken te verkennen en zo mogelijk vast te leggen. Dit uitdagende project kent een enorm hoge kwaliteitsambitie en een potentieel programma van circa 240.000 vierkante meter bvo. In juli 2018 is het concept beleidskader namens de samenwerkende grondeigenaren ingediend.

Opdrachtgever

grondeigenaren

Periode

2018

Taak/rol

procesmanager

Ronald
Ronald Gubbens
ronald@ruimtemanagers.nl 06-12439948
Meer referenties

A6 Almere – Lelystad

Rijkswaterstaat wil de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad verbreden. Erinke is als adviseur omgeving voor dit project verantwoordelijk voor het ophalen van de wensen van de niet-bestuurlijke stakeholders voor de uitvoeringsfase. Deze wensen doorlopen het zogenoemde klanteis specificatie (KES) proces. Uiteindelijk kunnen deze opgehaalde wensen een plekje krijgen in het contract voor de aannemer. Bijzonder aan het project is dat de planuitwerking en contractvoorbereidingsfases parallel aan elkaar lopen. Ook in het opstellen van het ontwerp van de snelweg (OTB) is Erinke betrokken. Vanwege de vele veiligheidseisen en landschappelijke inpassing is dit erg uitdagend. Het project heeft bovendien een uitgesproken hoge duurzaamheidsambitie: dit stuk van de A6 moet de duurzaamste snelweg ooit worden!

De opdracht loopt voor minimaal een jaar.

Opdrachtgever

Rijkswaterstaat

Periode

2021

Taak/rol

adviseur omgeving

Erinke Siegersma
erinke@ruimtemanagers.nl 06-22474770

Kleine-Gartmanplantsoen

Ballast Nedam heeft van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om onder het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam een fietsenstalling te bouwen. Na realisatie kunnen ruim 2000 bezoekers hier hun fiets kwijt. De werkzaamheden op en onder het Kleine-Gartmanplantsoen zijn onderdeel van de vernieuwing van het nabijgelegen Leidseplein dat autovrij gemaakt wordt. Om de overlast tijdens de uitvoering van het project voor alle partijen te beperken (denk aan bewoners, ondernemers en het OV) wordt het werk in verschillende fases uitgevoerd.

Sven van RUIMTEMANAGERS voert het omgevingsmanagement uit voor dit complexe project. Hij was ook verantwoordelijke voor de bijdrage vanuit omgevingsmanagement voor de door Ballast gewonnen tender.

Opdrachtgever

Ballast Nedam Parking

Periode

2017 – heden

Taak/rol

omgevingsmanager

Sven
Sven Ossenkoppele
sven@ruimtemanagers.nl 06-30593033

HDSR Grootonderhoudsplan Baggeren

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnland (HDSR) is verantwoordelijk voor het schoon en op orde houden van alle hoofdwatergangen in haar beheergebied in de provincie Utrecht en Zuid Holland. Koen Mathot is als omgevingsmanager in het IPM team Grootonderhoudsplan Baggeren verantwoordelijk voor de conditionering en het gebiedsproces binnen de verschillende deelprojecten.

Door regelmatig te baggeren wordt de doorstroming en de waterkwaliteit op peil gehouden. HDSR heeft ca. 1.400 kilometer hoofdwatergang waar zij zelf het onderhoud doet. Voor de fase vanaf 2020 is een nieuw IPM-team ingericht.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Periode

Juni 2019 - heden

Taak/rol

Omgevingsmanager in IPM team

Sterke Lekdijk: deelproject SAS

Tussen Amerongen en Schoonhoven over een traject van 50 kilometer werkt HDSR aan een sterkere Lekdijk. De primaire waterkering/dijk in beheer en onderhoud bij HDSR is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en dient versterkt te worden. Het project wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd middels een intensieve samenwerking met de omgeving. In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). Na de Verkenningsfase (2 jaar) volgt de Planvormingsfase (2 jaar) en daarna de uitvoeringsfase. Koen van RUIMTEMANAGERS staat aan de lat om het gebiedsproces vormt te geven en uit te voeren. Hij is het aanspreekpunt voor omwonenden, bedrijven en collega overheden van het waterschap. Een belangrijk onderdeel van zijn opdracht is samen met de omgevingspartijen een ontwerp tot stand brengen waarin de verschillende belangen zo goed mogelijk meegenomen worden.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2019 - heden

Taak/rol

omgevingsmanager IPM-team

Groot Variabel Onderhoud WNZ

Vermeulen Groep voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan diverse rijkswegen in Zuid-Holland. De werkzaamheden vallen binnen perceel 2 van het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 2019. In deze opdracht wordt er onderhoud gepleegd aan rijkswegen en kunstwerken. Zo wordt onder andere de A4 bij Den Haag en Delft opnieuw geasfalteerd en de N14 tussen Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Daarnaast worden kunstwerken onderhouden, zoals de tunnel onder De Noord (water) door en fly-overs in het knooppunt Ridderkerk. Er wordt zo veel mogelijk in het weekend en nacht gewerkt. Hiervoor worden delen van de rijksweg tijdelijk afgesloten. De overlast is dan hevig, maar van korte duur zodat weggebruikers en omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de werkzaamheden en het afsluiten van de rijkswegen worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen  van RUIMTEMANAGERS verzorgt het omgevingsmanagement binnen de voorbereiding en uitvoering van deze verkeersmaatregelen en de bouwcommunicatie rondom de uitvoering. Dit behelst veel afstemming met de wegbeheerder, gemeenten, provincie, nood- en hulpdiensten en vervoersbedrijven zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever

Vermeulen Groep

Periode

2018 - 2019

Taak/rol

omgevingsmanager IPM-team

BLVC-kader Marktkwartier

In Amsterdam West wordt de komende jaren het Food Center Amsterdam geherstructureerd naar een compacter en eigentijds bedrijventerrein. Daarmee komt er ruimte vrij voor woningbouw in het gebied. Tijdens de ontwikkeling van dit gebied is het belangrijk om de consequenties en te nemen maatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid (gedurende de werkzaamheden) te onderzoeken en hierover helder te communiceren (BLVC).

RUIMTEMANAGERS is gevraagd om het BLVC-kader te schrijven voor de ontwikkelcombinatie van het Marktkwartier. Sven heeft deze opdracht met beide handen aangepakt en is in de zomer van 2019 gestart.

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie Marktkwartier CV

Periode

2019

Taak/rol

omgevingsmanager

Sven
Sven Ossenkoppele
sven@ruimtemanagers.nl 06-30593033

Verbetering oevers Lange Linschoten

De stabiliteit van de weg langs de watergang de Lange Linschoten tussen Oudewater en Linschoten is in slechte staat en vormt acuut gevaar voor weggebruikers. De gemeente Oudewater gaat samen met de provincie, gemeenten, landgoed en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een gezamenlijke oplossing ontwikkelen voor het gehele werktracé. Het waterschap participeert als partner in dit project. Koen van RUIMTEMANAGERS heeft de taak om de rol en belangen van het waterschap te vertegenwoordigen in deze samenwerking. Hij schakelt binnen deze opdracht tussen verschillende mensen en onderwerpen: zowel samenwerking met diverse afdelingen van het waterschap als het bestuur van de gemeenten en het waterschap.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2018 – 2019

Taak/rol

Projectleider/omgevingsmanager

ZAMEN

Ballast Nedam voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A15. De werkzaamheden aan de A15 vallen binnen perceel zuid van het project ZAMEN van Rijkswaterstaat. Hierin worden binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland wegen en kunstwerken opgeknapt. Daarnaast worden er zogenaamde Meer Veilig-maatregelen uitgevoerd; het verlengen van een aantal afritten waardoor er een veiligere verkeerssituatie zal worden gecreëerd. Om de overlast van dit project zo klein mogelijk te houden voor de weggebruikers en omwonenden wordt een groot deel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zal de rijksweg tijdelijk worden afgesloten en worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen en Wendy van RUIMTEMANAGERS verzorgen het omgevingsmanagement binnen de voorbereidingen en uitvoering van dit project. Dit behelst veel afstemming met stakeholders voorafgaand aan de afsluitingen zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever

Ballast Nedam Road Specialties

Periode

2018

Taak/rol

Omgevingsmanager

Dijkverbetering GHIJ-noord

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) moet verbeterd worden om te voldoen aan de provinciale norm. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voert de dijkverbetering GHIJ-Noord uit. Omdat het een voormalige c-kering betreft, gebeurt dit eenmalig onder het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkverbetering is een complexe opgave doordat de kering verstopt zit in wegen, kades en tuinen en slingert door de historische stadskernen van Oudewater en Montfoort. Het project bevindt zich nu in de start van de verkenningsfase.
Erinke van RUIMTEMANAGERS draagt bij aan dit unieke project als adviseur omgeving en werkt onder andere aan het stakeholdermanagement en de communicatie en participatie strategie.

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode

2019 - heden

Taak/rol

adviseur omgeving

Erinke Siegersma
erinke@ruimtemanagers.nl 06-22474770

Tender waddenzee griend

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende jaren in voor het natuurherstel van het onbewoonde Waddeneiland Griend. Hiertoe is een Tender uitgevoerd onder civiele aannemers. Het vogeleiland voor de kust van Harlingen krijgt een brede vooroever, die Griend moet beschermen tegen verdere afslag. Wendy van RUIMTEMANAGERS is de uitdaging binnen de tender aangegaan die erin lag de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de natuur zo min mogelijk verstoord werd. Daarnaast was de communicatie naar belanghebbenden en het brede publiek van natuurliefhebbers een belangrijk aspect.

Opdrachtgever

Civiele aannemer

Periode

2017

Taak/rol

lid Tenderteam als Omgevingsmanager

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Zeist de Clomp

De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. De route tot aan het sluiten van de realisatieovereenkomst kende diverse rondes van planaanpassingen en onderhandelingen. Namens de gemeente Zeist was Haiko van RUIMTEMANAGERS lid van het gemeentelijke onderhandelingsteam dat deze realisatieovereenkomst op inhoud en financiën heeft begeleid.
Na realisatie krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls met enkele nieuwe supermarkten, kleine dagwinkels en circa 60 appartementen. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2020 volledig vernieuwd.

Opdrachtgever

Gemeente Zeist

Periode

2014 - 2017

Taak/rol

adviseur bestuur, lid onderhandelingsteam

Haiko
Haiko ter Heide
info@ruimtemanagers.nl
026-3537733

Tender Amstelstation

Het gebied rond station Amsterdam Amstel is een belangrijk verkeersknooppunt. Hier kruisen dagelijks automobilisten, buschauffeurs, fietsers, voetgangers, trams en treinen elkaar. En, het aantal verkeersgebruikers en reizigers groeit. Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan de herinrichting van de openbare ruimte. ProRail pakt het station en het stationsgebied aan. Een van de opgaves betrof het ontwerpen en realiseren van een fietsparkeergarage. Voor een van onze relaties heeft Sven van RUIMTEMANAGERS het onderdeel “Omgeving” in de Tenderfase voor zijn rekening genomen.

Opdrachtgever

aannemer

Periode

2017

Taak/rol

lid Tenderteam

Sven
Sven Ossenkoppele
sven@ruimtemanagers.nl 06-30593033

N307 Roggebot – Kampen

De N307 moet op termijn een belangrijke Oost-West verbinding worden van A (Alkmaar) naar Z (Zwolle). Het gedeelte rond de huidige sluis bij Roggebot is een knoop waar veel belangen bij elkaar komen. De veelheid aan stakeholders en het aansluiten van diverse fysieke projecten op elkaar maakt dit een prachtige uitdaging.

Namens RUIMTEMANAGERS ondersteunt Fleur de provincie Flevoland bij het omgevingsmanagement N307 Roggebot – Kampen. Zij neemt deze complexe opgave voor haar rekening.

Opdrachtgever

Provincies Flevoland en Overijssel

Periode

2017 - 2018

Taak/rol

Omgevingsmanager

Fleur
Fleur Oppelaar
fleur@ruimtemanagers.nl
06-83441455

Tender Hoofdwegennet

Voor één van de geselecteerde potentiële opdrachtnemers is RUIMTEMANAGERS betrokken als omgevingsmanager in de tender voor het Prestatiecontract onderhoud hoofdwegennet Zuid-Nederland.

Het contract wordt door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland aanbesteed door middel van de Best Value Aanpak. Dit is een moderne vorm van marktbenadering om de best beschikbare expert het werk te gunnen, waarbij bewezen performance van belang is.

Opdrachtgever

Brinkgroep / Vermeulen

Periode

2017

Taak/rol

Lid Tenderteam

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676
Meer referenties

Interim management gemeente Oss

Voor de gemeente vervullen we de rol van interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling in de persoon van Wendy. De kern van de opdracht omvat het leiden en toekomstbestendig maken van de afdeling, het krijgen van een duidelijk profiel en positie binnen de organisatie en zorgen dat met plezier en vertrouwen aan de juiste zaken wordt gewerkt. Gemeente Oss heeft bewust voor een interim manager gekozen omdat onderdeel van de opdracht is te bepalen welk type afdelingshoofd de afdeling nodig heeft.

Opdrachtgever

Gemeente Oss, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Periode

2021

Taak/rol

Interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Afdelingshoofd provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervullen we de rol van interim Afdelingshoofd Ontwikkeling als vervanging van het tijdelijk beperkt inzetbare afdelingshoofd. De kern van de opdracht omvat een veranderopgave voor de nieuw opgerichte afdeling Ontwikkeling. Projectmatig en opgavegericht werken krijgen een boost in deze afdeling, die aan de lat staat om de programma’s, projecten en opgaven van Provincie Zeeland aan te sturen.

Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode

2017

Taak/rol

interim Afdelingshoofd Ontwikkeling

Omgevingsvisie gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem begeleidt RUIMTEMANAGERS het proces om tot een omgevingsvisie te komen. De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de implementatie van de omgevingswet. Wendy stelt samen met de projectgroep Omgevingswet, de programmamanagers en het bestuur  de visie op, waarbij ook input vanuit stakeholders gevraagd wordt. Een dynamisch proces resulterend in ook een dynamisch product. Inhoudelijk een uitdaging maar vooral een proces dat een verandering van houding, werken en denken vraagt.

Opdrachtgever

Periode

Taak/rol

Omgevingsdienst Rivierenland

Voor de Omgevingsdienst Rivierenland is rol van interim Afdelingshoofd als tijdelijke vervanging vervuld. Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld. De omgevingsdienst stond voor de opgave om van inzet-sturing naar output sturing te gaan. Wendy had dan ook de taak om de afdeling Toezicht, met een nieuw team van coördinatoren naar een nieuwe manier van werken te begeleiden.

Opdrachtgever

Omgevingsdienst Rivierenland

Periode

2017

Taak/rol

interim afdelingshoofd

Heiloo aantakking A9

Voor de gemeente Heiloo verzorgt RUIMTEMANAGERS in de persoon van Wendy de projectleiding voor het realiseren van de aansluiting van het onderliggende wegennet op de snelweg A9. De aansluiting is onderdeel van het grotere project “wonen in groen”, een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar, Heiloo en Castricum. Gezien de vele betrokken overheden en belanghebbenden is bestuurlijke advisering en omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Opdrachtgever

Gemeente Heiloo / BUCH werkorganisatie

Periode

2017

Taak/rol

projectleider

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Verandermanagement provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervult RUIMTEMANAGERS de rol van interim Afdelingshoofd Ruimte. Naast de dagelijkse aansturing, omvat onze opdracht het begeleiden van de beleidsmedewerkers bij de organisatieverandering. De organisatie beweegt naar een dynamische bedrijfsvoering waar werken in maatschappelijke opgaven centraal staat. Van verticaal aangestuurde beleidsafdeling gaan de medewerkers op opdracht basis werken aan integrale maatschappelijke opgaven. Wendy  heeft de taak de afdeling Ruimte (ca. 50 medewerkers) te begeleiden in dit proces, strategisch mee te denken in de nieuwe organisatiestructuur en bij te dragen aan de ontwikkelagenda.

Opdrachtgever

Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode

2017

Taak/rol

interim afdelingshoofd Ruimte

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676

Projectmanagement Wageningen

Voor de provincie Gelderland vervult Wendy van RUIMTEMANAGERS de rol van projectmanager bij verschillende samenhangende projecten in Wageningen. Hieronder vallen de ontsluiting van bedrijvenpark Born-Oost, de feeders naar de snelfietsroute Ede-Wageningen en de aanpassing van de rotonde Droevendaalsesteeg. Maatschappelijk en politiek draagvlak alsmede de samenhang tussen de projecten zijn hierbij essentieel.

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

Periode

2018 – heden

Taak/rol

Projectmanager

Wendy
Wendy Akkers
wendy@ruimtemanagers.nl
06-23419676
Meer referenties
Logo Ruimtemanagers

Contact

Ruimtemanagers

villa dreijerheide
graaf van rechterenweg 51
6861 bp oosterbeek
t 026 353 77 33
info@ruimtemanagers.nl

Pandfoto