RUIMTEMANAGERS

Nederland is in transitie. Ruimte is schaars.
Grote opgaves voor woningbouw en infrastructuur, urgentie voor natuur en milieu.
Bruggen bouwen tussen deze schijnbare tegenstelling.
Organiseren van een duurzame Leefomgeving.
Dàt is onze missie.

nieuws

Start Gemeente Maasdriel

Arthur vervult vanaf januari ’24 de rol als projectsecretaris en plaatsvervangend projectleider bij gemeente Maasdriel. Binnen de gemeente wordt de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) gerealiseerd tussen de gebieden Kerkdriel en Velddriel. Deze route zal een aantal wegen in Velddriel ontlasten en gaan bijdragen aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Kerkdriel-Zuid.

Als projectsecretaris en plaatsvervangend projectleider, zorgt Arthur voor overzicht van het project en bewaakt hij de voortgang van de acties. Daarnaast is hij ook het aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders.

“Voor mij is het erg interessant om deel uit te maken van dit interdisciplinaire team dat aan zo’n impactvol en concreet project werkt.”– Arthur

Teamuitje Tilburg

Projecten van collega’s worden nog inzichtelijker, wanneer je zelf in de ruimte van het desbetreffende vraagstuk wordt geplaatst. Wij zijn met het team afgereisd naar het mooie Tilburg om ons daar te verdiepen in de interessante opgave van Wendy Akkers. Door middel van een rit door het gebied rondom Tilburg hebben we met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal speelt. Na een enerverend rondje door doolhof Doloris heeft onze eigen Jelle ons rondgeleid door de Spoorzone in Tilburg, een mooi voorbeeld van een geslaagde binnenstedelijke herontwikkeling! De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in het gezellige Berkel-Enschot.

Start Gebiedsregisseur De Baars en Kattenberg

Als gebiedsregisseur, is Wendy begin januari begonnen bij de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Haar rol is te komen tot gebiedsvisies van de gebieden de Baars en Kattenberg. In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) zijn beide gebieden aangewezen als zoekgebieden voor energiehubs voor de regio Hart van Brabant. Een energiehub is een gebied waar duurzame energie wordt opgewekt met clusters van windmolens en zonnepanelen. Het proces is er op gericht deze energiehubs in samenhang met de andere belangrijke opgaven als water, natuur, klimaat, bedrijvigheid/landbouw en recreatie in het gebied een plek te geven. Het besluitvormings- en participatieproces bij 4 gemeenten en een Waterschap tegen het licht van de strakke REKS-planning maken de opdracht extra interessant en uitdagend.

 

Welkom Mats!

Vanaf februari 2024 komt Mats ons team versterken. Met zijn nieuwsgierige en open houding gaat hij zich richten op verschillende projecten in het ruimtelijk domein. Hij wil graag een bijdrage gaan leveren aan het optimale gebruik van de schaarse ruimte in Nederland, met daarbij speciale aandacht voor de natuur.

Start gemeente Overbetuwe

Vanaf augustus 2023 heeft Ruimtemanagers een nieuwe opdracht bij de gemeente Overbetuwe. Namens Ruimtemanagers werkt Sanne als projectleider bij deze gemeente. De (woningbouw)projecten zitten allemaal in een andere fase. Waar de ene nog in de initiatieffase zit is Sanne bij het andere project namens de gemeente het aanspreekpunt voor de ontwikkelaar die de woningen (in fases) aan het verkopen en realiseren is. In totaal gaan de projecten samen over de realisatie van circa 600 woningen. Het is erg leuk om weer een nieuwe gemeente van binnen te zien en daar een bijdrage te kunnen leveren aan de woningbouw in deze tijden van woningnood!

Bijdrage Dag van de Volkshuisvesting

20 november jl vond de eerste “dag van de Volkshuisvesting” plaats. Ongeveer 1500 vakgenoten en geïnteresseerden verzamelden zich in Den Bosch om zich te laten informeren over de laatste stand van zaken van de sector. Na de inspirerende openingstoespraak van Hugo de Jonge vonden er tak van deelsessies plaats. De presentatie bij een van deze sessies werd door Haiko ter Heide van Ruimtemanagers verzorgd. Namens Volkshuisvesting Arnhem en de koepelorganisatie AEDES werden de ervaringen en leerpunten voor de ontwikkeling van sociale huur in Arnhem gedeeld. Onder voorzitterschap van Martin van Rijn vond samen met wethouder Bouwkamp van Arnhem een inspirerende discussie met de zaal plaats. Met als afdronk: “corporaties in Arnhem zijn goed in positie en kunnen de opgave van vandaag waarmaken, maar maken zich zorgen over gestapelde uitdagingen voor de toekomst”.

Teamuitje Tweede Kamer

Wetten, we hebben er allemaal mee te maken. Bij ons komt de omgevingswet bijna dagelijks op ons pad. Om hier toch wat meer kennis over te krijgen, heeft Wendy ons een vakinhoudelijke presentatie gegeven. Zo konden we vanuit ieders interesse ook wat diepere vragen stellen.
En hoe leuk is het, om dan ook nog eens te kijken waar deze wetten dan uiteindelijk worden vastgesteld. Aansluitend hebben we een rondleiding in de Tweede Kamer gekregen!

Dit was natuurlijk weer een gezellige en leerzame middag!

Teamuitje Enschede

Wij als Ruimtemanagers staan open voor innovatieve ideeën, zeker als het gaat om duurzame oplossingen. We bezoeken dan ook graag projecten en of bedrijven die hier een sterke visie in hebben. Deze keer zijn we met het team afgereisd naar Enschede, om de fabriek en een bouwplaats te bezoeken van De Groot Vroomshoop. Op het moment van bezoeken zijn zij bezig met de houtmodulebouw, die ze verderop in het centrum van de stad aan het opbouwen zijn.

Het was een erg leerzame, indrukwekkend en voornamelijk een plezierige dag!

Ruimtemanagers teamfoto bouwplaats Enschede de Groot Vroomshoop
6 jaar Ruimtemanagers!

Wat een feest!

Ruimtemanagers bestaat vandaag, 1 mei 2023, 6 jaar.

Dit wordt gevierd met een terugblik op de afgelopen jaren en onder het genot van twee heerlijke taarten.

Teamuitje Ruhrgebied

Met het hele team van Ruimtemanagers zijn we afgereisd naar het Ruhrgebied. We hebben ons ogen uitgekeken op het terrein van Zeche Zollverein, musea bezocht en natuurlijk gezellig met elkaar gegeten en gelachen.

Het was weer een geslaagd teamuitje.

Welkom Amarens!

Amarens versterkt het team vanaf 15 februari ’23. Haar leergierigheid heeft haar bij RUIMTEMANAGERS gebracht en zij zal het team ondersteunen als Office Manager. Zij zit al 12 jaar in de kunstwereld en vindt bij Ruimtemanagers haar balans door het ondersteunen van de directie en het team waar mogelijk.

Welkom Amarens!
Hallo Jelle!

Sinds 1 augustus versterkt Jelle Eisma ons team als aankomend adviseur. Jelle heeft een achtergrond in land- en waterbeheer en plattelandsontwikkeling. De afgelopen jaren is Jelle werkzaam geweest in milieu en natuurontwikkeling. Met 7 jaar ervaring in veld komt Jelle bij Ruimtemanagers werken aan een omgeving die ruimte biedt aan mens, natuur en toekomst.

Jelle Ruimtemanagers
Ons 1e Lustrum!

1 mei jl. bestond Ruimtemanagers 5 jaar. Reden voor een mooi feestje, want we zijn blij met ons topteam, mooie opdrachten en fijne opdrachtgevers. We zijn met ons team een lang weekend naar Madrid gegaan. Behalve veel lol en gezelligheid hebben we ook een inspirerende fietsexcursie gehad door het Madrid Rio project. Mooi om te zien dat als de infrastructuur naar de ondergrond verhuist, er ruimte ontstaat voor groen om te sporten, te ontspannen en te ontmoeten. Door de aanleg van 46 voetgangersbruggen over de rivier zijn stadsdelen weer verbonden met elkaar.
Op naar 10 jaar Ruimtemanagers!

Ons 1e Lustrum!
Weezenlanden-Noord Zwolle

Aan de rand van de binnenstad van Zwolle worden 180 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 500 nieuwe woningen in een parkachtige omgeving. De wijk krijgt een een mix van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Ook komt er een mix van jongere en oudere bewoners.

De eerder voorgestelde parkeeroplossing bleek in de uitvoering financieel niet haalbaar waardoor een nieuwe oplossing werd gezocht. Haiko en Wouter hebben gezocht naar andere mogelijkheden en bemiddelden tussen de ontwikkelaar Explorius-Nijhuis, de woningcorporatie Openbaar Belang en de gemeente Zwolle om samen tot een haalbaar plan te komen.

In een intensief traject is het hele plan doorgelicht met aandacht voor ruimtelijke inpassing, eigendom van de garage, toegankelijkheid, financiering en bestuurlijk draagvlak. Haiko en Wouter hebben de partijen bij elkaar gehouden en zijn tot een uitgewerkte oplossing gekomen waarmee het plan gerealiseerd kan worden.

Op 1 december 2021 zijn de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst en de koop- en ontwikkelovereenkomst. Vanaf 23 december legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Weezenlanden-Noord Zwolle
WBI subsidie toegekend voor Culemborg

De gemeente Culemborg ontvangt bijna € 10 miljoen subsidie. Ze krijgt € 7,9 mln,- subsidie uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Provincie Gelderland vult deze subsidie aan met nog eens € 1,9 mln,-. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van woningbouwprojecten die op zichzelf niet financieel haalbaar zijn, en die voor minimaal de helft bestaan uit betaalbare woningen.

De gemeente Culemborg krijgt de subsidie voor het realiseren van 1900 woningen in de stationsomgeving. Met de bouw van deze woningen kan de gemeente ook de Stationsomgeving vergroenen, verbindingen tussen oost- en west Culemborg verbeteren en een stedelijke nieuwe wijk toevoegen aan Culemborg.

Wouter werkt sinds juli dit jaar aan het plan als projectleider van de ruimtelijke projecten. De komende periode werkt de gemeente met bewoners en politiek verder aan de visie, met initiatiefnemers aan concrete plannen en met bedrijven aan een duurzame toekomst binnen of buiten het gebied.

WBI subsidie toegekend voor Culemborg

maak kennis met

Wendy Akkers
Wendy Akkers
directeur/ procesmanager leefomgeving
Haiko ter Heide
directeur / adviseur gebiedsontwikkeling
Liesbeth Born
officemanager
Sanne Gielis
adviseur gebiedsontwikkeling
Arthur Carneiro
projectmedewerker
Wouter van Boekel
adviseur ruimte & omgeving
Heike Shuval
adviseur water & klimaat
Jelle Eisma
adviseur ruimte & omgeving
Amarens Joustra
officemanager
Mats Filius
adviseur ruimte
Kalle
Wendy Akkers

directeur/ procesmanager leefomgeving 

Het begin van Ruimtemanagers
In 2017 heb ik samen met Haiko ter Heide Ruimtemanagers opgericht. Complexe processen, samenwerken met collega’s, nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen, variatie en een resultaat dat ertoe doet, maken het werk voor mij leuk en interessant.

Teamspirit en elkaar verder helpen
Procesmanagement in complexe gebiedsprocessen is waar we voor staan en waarin ik me als een vis in het water voel. De juiste oplossing voor een complex probleem voor onze opdrachtgevers is wat ons drijft.
Persoonlijke ontwikkeling, teamspirit en elkaar verder helpen in projecten vormt de basis van Ruimtemanagers. Een hecht team en een goede sfeer hoort daar onlosmakelijk bij. Dit maakt het samenwerken met mijn collega-Ruimtemanagers elke dag weer een feestje.

Van alle markten thuis
Ik ben een doorpakker en denk in mogelijkheden. Hierin ondersteun ik ook graag mijn collega’s op een coachende manier. Inhoudelijk heb ik een brede interesse; wonen, klimaat, energie, milieu, bedrijvigheid, water of natuur; vooral waar opgaven samenkomen, vind ik het interessant. Waar meerdere belangen spelen en met meerdere partijen samengewerkt moet worden, ben ik op mijn best. Dan komen mijn empathische, analytische en verbindende eigenschappen het best tot zijn recht.

Contact
Wendy@ruimtemanagers.nl
06- 234 19 676

Recente ervaringen
Gemeente Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle (2024-heden)

 • Gebiedsregisseur De Baars en Kattenberg
 • Integrale gebiedsvisies voor REKS-gebieden De Baars en Kattenberg

Gemeente Arnhem (2018-2024)

 • Projectleider Implementatie Omgevingswet 
 • Projectleider Omgevingsvisie

Gemeente Oss (2021-2022)

 • Interim Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling 

Provincie Gelderland (2018-2020)

 • Projectmanager Wageningen-projecten

Opleidingen
Arbeid- en organisatiepsychologie
Milieutechnologie en milieubeheer

Nevenactiviteiten
Personal (paarden-)coach en teamtrainer

Haiko ter Heide

Scherpe analyses, gevoel voor getal en commercieel inzicht maken Haiko tot een strategisch adviseur en ontwikkelaar die resultaten boekt.

Hoe complexer de casus hoe beter Haiko tot zijn recht komt. Kantelen van de problematiek, out of the box denken, spiegelen. Haiko is een belangenbehartiger. In onderhandelingen of projecten die vast zijn gelopen komt hij het beste tot zijn recht. Grote affiniteit met het uiteenrafelen van de casus in begrijpbare taal en de inbedding in de bestuurlijk politieke besluitvorming.

Opdrachtgevers: gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars.

Momenteel actief als:

 • directeur van de Gebiedsentiteit Limmer Strandwal;
 • ontwikkelaar woningbouwcorporatie Volkshuisvesting Arnhem;
 • Cursusleider: Financieel benul in gebiedsontwikkeling / docent Bestuursacademie

Contact
Haiko@ruimtemanagers.nl
026 – 353 77 33

Recente ervaringen
Volkshuisvesting Arnhem (2018-heden)

 • Interim manager vastgoed / Ontwikkelaar

De Limmer Strandwal (2015-heden)

 • Directeur Gemeenschappelijke Exploitatie Mij (PPS)

Vitaal Centrum Duiven (2008-2022)

 • Procesmanager

Diverse gemeenten, ontwikkelaars en corporaties

 • Adviseur Gebiedsontwikkeling

Opleidingen
Planologie/Economie

Nevenactiviteiten
Docent Bestuursacademie

Liesbeth Born

officemanager

Vanaf de start
Ik ben vanaf de start van het bedrijf Ruimtemanagers in mei 2017 werkzaam als officemanager. Het is ontzettend leuk om ieder jaar weer nieuwe collega’s te mogen verwelkomen en zo het eigen takenpakket continu aan te passen en uit te breiden.

Een thuisgevoel
Collega’s zeggen over mij dat ik hen ontzorg door zoveel mogelijk niet project gerelateerde werkzaamheden uit handen te nemen en alles tot in detail in de gaten te houden. Daarnaast ben ik gastvrij en vind ik het fijn mijn collega’s een thuisgevoel te geven door voor hen en in en om het kantoorpand alles te regelen. Ik ben plichtsgetrouw en bied, indien gewenst, een luisterend oor.

Een vertrouwensband
Vanuit het vorige bedrijf was de samenwerking met Haiko ter Heide en Wendy Akkers al fijn. Ik heb hen vol vertrouwen gevolgd naar Ruimtemanagers en hier heb ik mijn werkzaamheden kunnen voortzetten. Met een uitgebreider en zeer gevarieerd takenpakket krijg ik de volledige verantwoordelijkheid en vrijheid om mijn werkzaamheden zelf in te richten. Uiteraard komen diverse onderdelen in deze ondersteunende en administratieve functie maandelijks terug, toch blijft er voor mij ruim voldoende afwisseling doordat zich steeds nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Contact
Liesbeth@ruimtemanagers.nl
026-353 77 33

Ervaringen
Ruimtemanagers BV, 2017 – heden

 • Officemanager
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie
 • facilitaire werkzaamheden
 • acquisitie, personeelszaken

Katalist Ruimtemanagement BV, 2009-2017

 • Officemanager

SAB Arnhem 2003-2008,

 • Projectassistent

Opleidingen
LOI Secretaresse
Hotelvakschool, specialisatie Serveren & Management

Nevenactiviteiten
Bestuurslid VvE Van Wassenaersheuvel Oosterbeek (2008-2011)

 

Sanne Gielis

adviseur gebiedsontwikkeling

Voorstellen
Ik werk sinds 2018 met veel plezier bij Ruimtemanagers. Ik ben breed inzetbaar als adviseur, project- of procesleider in het ruimtelijke domein. Het onderwerp waar ik het meeste kennis en ervaring in op heb gedaan is woningbouw, en alle daar aan gerelateerde onderwerpen en processen.

Duidelijke communicatie
Ik ben nieuwsgierig van aard, en stel daarom veel vragen. Vaak zijn dit ook de juiste vragen en heb ik snel door wat de kern van een verhaal of vraagstuk is. Van nature pak ik de leiding in groepen en heb een heldere communicatiestijl. Samen met collega’s, een projectteam en externe betrokkenen bezig zijn met de fysieke leefomgeving doet me goed. Als je daar iets in verandert, is het vaak gelijk zichtbaar en tastbaar.

Kennis delen met collega’s
Graag wilde ik op verschillende plekken tegelijkertijd kunnen werken. Zo kwam ik bij Ruimtemanagers terecht. Daar werkt iedereen voor minimaal 2 klanten en dus op minimaal 2 plekken tegelijkertijd. Ook biedt Ruimtemanagers een goede (en niet onbelangrijk ook gezellige) thuisbasis voor mij, waar ik elke week de kans heb om met deskundige collega’s te sparren over zowel mijn projecten als die van hun. Zo maken we gebruik van elkaars kennis en ervaringen.

Combinatie van projecten
Op dit moment vind ik de combinatie van mijn projecten vooral heel leuk. Ik werk op dit moment vooral aan woningbouwprojecten. Bij mijn ene opdracht zit ik namens de gemeente aan tafel (Overbetuwe) en bij mijn andere opdracht (GEM Zandzoom Limmen) juist als ontwikkelaar. Dit is enorm leerzaam.

Contact
sanne@ruimtemanagers.nl
06-106 08 646

Recente ervaringen
Gemeente Overbetuwe (2023- heden)

 • Projectleider woningbouw

GEM Zandzoom Limmen (2018-heden)

 • Projectleider woningbouw

Gemeente duiven (2018 – 2023)

 • Strategisch adviseur en projectleider woningbouw

Gemeente Oss (2014-2018)

 • Projectmedewerker woningbouw en maatschappelijk vastgoed 

Opleidingen
WO Bestuurskunde
NEPROM Leergang projectontwikkeling

Nevenactiviteiten
Lid van JOKAN
Op zondag voetbal ik bij VV Trekvogels

Arthur Carneiro

projectmedewerker

Efficiëntie
Ik ben een jonge professional met een diverse achtergrond, ik heb een brede kennis en een grote drive om te leren. Efficiëntie en structuur zijn voor mij belangrijk in mijn werk, dit zijn voor mij de middelen om elke dag af te sluiten met goede eindproducten.

Een vernieuwende blik
Ik heb verschillende interesses en een goede culturele sensitiviteit. Hierdoor kan ik me makkelijk plaatsen in verschillende perspectieven, geef ik een vernieuwende blik en ben ik makkelijk inzetbaar als medewerker in een breed scala aan projecten. Ik ben een gedreven werker, een goede werkdag is voor mij een dag wanneer ik al mijn taken goed vervuld heb. Tegelijkertijd pas ik graag creativiteit toe op mijn projecten en heb ik veel affiniteit met grafische en artistieke werken.

Verbreden van de horizon
Wat ik het leukste vind om bij Ruimtemanagers te werken is de diversiteit aan projecten en hoeveel we van elkaar leren in ons team. Het is zeker een plek waar ik mijn horizon kan verbreden.

Contact
arthur@ruimtemanagers.nl
06-579 46 169

Recente ervaringen
Gemeente Maasdriel (2024-heden)

 • Projectsecretaris ZOR 

Recreatie Midden-Nederland (2021-2023)

 • Programma ondersteuner Vinkeveense Plassen

Rijkswaterstaat (2023-heden)

 • Projectondersteuner Team Uiterwaarden 

Rijkswaterstaat (2022)

 • Projectondersteuner verbreding A6 

Opleidingen
Spatial Planning
Architectuur en stedenbouw

Wouter van Boekel

Natuurlijke verbinder
Ik werk bij Ruimtemanagers aan complexe ruimtelijke opgaven, met een voorkeur voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zoals stationsomgevingen. Door mijn achtergrond als stedenbouwkundige herken ik ruimtelijke mogelijkheden en kansen, door mijn ervaring in processen kan ik een complexe opgave uiteenrafelen tot behapbare stappen. Daarnaast ben ik van nature een verbinder en kan ik draagvlak en commitment creëren bij partijen.

Met deze combinatie van eigenschappen werk ik als programmamanager voor met name gemeentes. Zo ben ik nu al langdurig actief als programmamanager binnen de Stationsomgeving Culemborg en als programmamanager Centrumplan Westervoort.
Daarnaast werk ik in kortere projecten als adviseur voor gemeentes, corporaties en ontwikkelaars om vastgelopen gebiedsontwikkelingen op gang te helpen zoals bijvoorbeeld Weezenlanden-Noord in Zwolle.

Meerwaarde
Bij Ruimtemanagers vind ik een leuk team met ervaren collega’s die allemaal werken aan mooie projecten. We dagen elkaar uit, vullen elkaar aan en helpen elkaar verder. Iedereen werkt aan ruimtelijke processen maar we hebben wel allemaal een andere achtergrond. De combinatie van achtergronden en eigenschappen is een ontzettende meerwaarde in de projecten én maakt dat ik me hier goed kan ontwikkelen.

Contact
wouter@ruimtemanagers.nl
06- 152 15 531

Recente ervaringen
Gemeente Zutphen (2024-heden)

 • Senior Projectleider Programma’s P3

Gemeente Westervoort (2022-heden)

 • Programmamanager Centrumplan

Gemeente Culemborg (2021-heden)

 • Programmamanager stedelijke ontwikkeling stationsomgeving 

Woerden ( 2017-heden)

 • Bedrijventerrein A12

Opleidingen
Urban Design & Planning
Management & Stedenbouw

Heike Shuval

adviseur water en klimaat

Passie voor water
Ik heb een passie voor water en in het bijzonder onze niet-gebouwde leefomgeving. Om op meerdere plekken mee te kunnen kijken op het gebied van water en klimaatadaptatie, heb ik in 2021 de overstap gemaakt naar Ruimtemanagers. Ik kan hier bijleren over de gebouwde leefomgeving en over ingewikkelde ruimtelijke vraagstukken, maar ook mijn eigen expertise nuttig inzetten.

Humor en aandacht
De inhoud vormt de basis, die probeer ik zo goed mogelijk te doorgronden. Mijn focus ligt ook op de processen en de mensen hierachter. Ik durf kritisch te zijn, maar altijd met warme aandacht voor de mensen om me heen. Door het toepassen van eerlijke en open communicatie in combinatie met humor, wordt een samenwerking prettig en het levert tegelijkertijd goede resultaten op. Ik vind het belangrijk om een fijne relatie op het werk te hebben. De gezamenlijke lunches en gezellige teamuitjes bij Ruimtemanagers zorgen ervoor dat ik me thuis voel in de groep.

Aanpakken van uitdagingen
Er zijn veel uitdagingen in Nederland op het gebied van water, natuur en klimaat. Ik vind het interessant om deze gebieden samen te brengen in mijn opdrachten. De inspiratie voor mijn aanpak haal ik uit verschillende hoeken. Het is vaak een kwestie van het samenbrengen van verschillende culturele werkelijkheden. Als ik het antwoord soms even níet weet, adem ik diep in en uit en vind ik door middel van humor weer een nieuwe richting om door te gaan.

Contact
heike@ruimtemanagers.nl
06-309 48823

Recente ervaringen
Provincie Utrecht (2023-heden)

 • Projectleider beleidsinstrumenten Gebiedsgerichte aanpak Landelijk gebied

Staatsbosbeheer (2020-2023)

 • Projectleider Vinkeveense Plassen

Gemeente Almelo (2021-2022)

 • Regisseur ‘Blauw’ Water en Riolering 

Opleidingen
Land en Water beheer
Fysische Geografie

Nevenactiviteiten
Jaarrond in het water te vinden
Moeder in een multicultureel gezin

Jelle Eisma

adviseur ruimte & omgeving 

Werken aan antwoorden
Ik werk sinds 2022 bij Ruimtemanagers. Ik ben geïnteresseerd hoe we omgaan met veranderingen in onze omgeving. Hoe houden we onze voeten droog en hoe gaan we om met droogte met het veranderende klimaat. Ik wil werken aan antwoorden op deze vragen.

Perspectieven delen
Collega’s omschrijven me als nieuwsgierig en collegiaal. Ik heb een brede interesse en denk graag mee met mijn collega’s. Ik stel graag kritische vragen en vind het fijn om mijn collega’s uit te dagen om net even anders te denken. Op hun beurt dagen ze mij vanuit hun discipline en perspectief ook uit om mijn projecten anders te bekijken. Daarnaast is het een gezellige groep mensen.

Ruimtemanagers
Ik heb voor grote ingenieursbureaus gewerkt en raakte benieuwd hoe dit verschilt van een klein adviesbureau. Mijn zoektocht heeft me bij Ruimtemanagers gebracht. Ik merk het verschil van werken in een klein team. Ik heb mijn eigen projecten, maar mijn takenpakket is hier vrijer en breder. Ik help onder andere collega’s met hun projecten en draag bij aan activiteiten om een bedrijf draaiende te houden, zoals meedenken over de huisstijl en website.

Ambities
Ik wil blijven groeien en zoek variatie in mijn werk. Ik weet nog niet waar ik over vijf of tien jaar sta. Ruimtemanagers biedt me mogelijkheden om mee te werken aan mooie opdrachten waarmee ik kan helpen onze omgeving mooier en veiliger kan maken.

Contact
jelle@ruimtemanagers.nl
06-195 39 232

Recente ervaringen
Gemeente Overbetuwe (2023- heden)

 • Projectleider woningbouw

Marktkwartier Amsterdam (2023- heden)

 • Omgevingsadviseur gebiedsontwikkeling

Markthal Apeldoorn (2022-heden)

 • Omgevingsmanager 

Dijkversterking IJsselmeerdijk, Waterschap Zuiderzeeland (2022-2023)

 • Omgevingsmanager

Opleidingen
International Land and Watermanagement
Development and Rural Innovation

Nevenactiviteiten
Ik ben graag buiten en geniet van (Nederlandse) landschappen en wat erin leeft. Ik trek er regelmatig op uit om te wandelen (met verrekijker of camera) en herken langzaam maar zeker meer soorten dieren en planten.

 

Amarens Joustra

Officemanager

Functies
Ik ben vanaf begin 2023 begonnen bij Ruimtemanagers als officemanager. Ik neem de organisatorische -, administratieve- en creatieve taken op me. Deze rol vervul ik parttime en hiernaast beoefen ik het kunstenaarschap.

Creatieve invulling
Naast dat ik elke ochtend met een gezonde dosis vrolijkheid de deur binnenstap denk ik ook graag mee aan serieuze vraagstukken. Door mijn creatieve blik weet ik net even anders naar onderwerpen te kijken, wat een prettige aanvulling kan zijn op verschillende vlakken hier op de werkvloer. Ik hou wel van wat uitdaging, en zoek dit dan ook op in mijn werk en in gesprekken. Mijn collega’s weten mij ook te vinden voor een luisterend oor en mijn empathisch vermogen.

Ontwikkelingen en mogelijkheden
Ik werk graag in een omgeving waar potentie gezien en geprezen wordt. Hierdoor word ik gestimuleerd om door te groeien en ik ben nieuwsgierig genoeg om dit met beide handen aan te pakken. Hier bij Ruimtemanagers is er ruimte om mijn eigenschappen verder te ontwikkelen en deze in te zetten als kracht. Hierdoor kan ik naast mijn vaste werkzaamheden ook collega’s ondersteunen met en om de projecten heen.

Contact
amarens@ruimtemanagers.nl
026-353 77 33

Ervaringen
Ruimtemanagers BV(2023-heden)

 • Project ondersteuning
 • Bewaking huisstijl 
 • Crediteuren – debiteuren
 • Administratie en organisatie 

Amarens (2020-heden)

 • Kledingontwerp en maatwerk
 • Kleur- en styling adviseur

Opleidingen
Financieel assistent
Vormgeving, mode en design

Nevenactiviteiten
Student DBKV, ArtEZ

Mats Filius

adviseur ruimte

Speciale aandacht
Ik werk sinds begin 2024 bij Ruimtemanagers. Voordat ik bij Ruimtemanagers ben terechtgekomen heb ik een traineeship bij Werken in Gelderland gevolgd. Na deze mooie eerste stap is het nu tijd om me te gaan richten op allerlei verschillende projecten in het ruimtelijk domein. Graag lever ik een bijdrage aan het optimale gebruik van de schaarse ruimte in Nederland met daarbij speciale aandacht voor de natuur.

Gezamenlijk doel
Ik ben erg nieuwsgierig ingesteld en vind veel dingen interessant. Het liefste werk ik in een team met een gezamenlijk doel. Samenwerken geeft mij energie en voldoening.

Ontwikkelen
Ruimtemanagers biedt mij de mogelijkheid om aan meerdere projecten tegelijk te werken en dat te doen vanuit een klein en hecht team van collega’s.
Dit is een plek waar ik me de komende jaren kan ontwikkelen tot een volwaardig professional in het ruimtelijk domein.

Contact
Mats@ruimtemanagers.nl
06 173 43 954

Recente ervaringen
Gemeente Nijmegen (2023-2024)

 • Junior projectleider Aanleg Snelfietsroute Koninginnelaan
 • Junior projectleider Verbetering Distelpark  

Opleidingen
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Traineeship “starters in Gelderland; ontdek het ruimtelijk domein”

Nevenactiviteiten
Korfbal trainer
Wielrennen

Kalle

Kalle is onze vrolijke noot.
Met zijn vriendelijke, onbevangen en onderzoekende aard loopt hij zo nu en dan door ons kantoor om ieder op zijn beurt een beetje aandacht te geven.
Deze Aussie-Akita mix relativeert al onze complexe projecten met een enkele grijns en bemoedigende snuit tegen je hand.

Home is where your dog is!

vacatures

Ruimtemanagers groeit
voel jij je thuis in een hecht en inspirerend team?

Ruimtemanagers werken vol enthousiasme samen aan innovatieve en complexe vraagstukken.
Gemeenten, corporaties, waterschappen, provincies, ontwikkelaars en aannemers
vertrouwen ons de leiding over hun majeure projecten toe.
Zij waarderen onze nuchtere, deskundige en integrale aanpak.

Een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en onze medewerkers staat voor ons voorop.
Doorontwikkelen en leren van elkaar hoort daar onlosmakelijk bij.
Voor reflectie en interactie binnen het bureau hebben we standaard tijd gereserveerd.
Wij zijn geen detacheringsbureau maar werken op projectbasis.
We werken graag in duo’s die kunnen rekenen op de steun en kennis van de rest van het team.

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

referenties

RUIMTEMANAGERS zijn experts in complexe projecten en processen in het ruimtelijke domein. Voor diverse gemeenten, provincies, woningcorporaties en marktpartijen adviseert RUIMTEMANAGERS in ruimtelijke processen.

 

Bekijkt u onze projecten.

https://www.ruimtemanagers.nl/wp-content/uploads/2023/07/Nijm3-scaled.jpg
projecten
https://www.ruimtemanagers.nl/wp-content/uploads/2023/07/Verbetering-oevers-lange-Linschoten.jpeg
processen
https://www.ruimtemanagers.nl/wp-content/uploads/2023/08/Home-Ruimtemanagers-windmolen-scaled-1.jpg
strategie
projecten

Tekort aan woningen, ingrijpende transities in het landelijke gebied: overheden staan voor grote, ruimtelijke uitdagingen. De weg naar oplossingen is weerbarstig. Dat vergt een praktische en doelgerichte aanpak. Dat is de stijl waarin Ruimtemanagers haar projecten organiseert. 

Projectmanager Stationsomgeving Culemborg
Projectleiding Uitbreidingslocaties Duiven
Meinerswijk uitzicht Arnhem Ruimtemanagers
Projectmanager Ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk
Herinrichting-coehoorn
Projectmanager Herinrichting Coehoorn
Nijmegen drijvende woningen Lentse plas Ruimtemanagers
Projectleider Drijvende woningen
Emmeloord
Projectleider Centrum Emmeloord
Bloembuurt Site Woondiensten
Projectadviseur Bloemenbuurt Doetinchem
Markthal Apeldoorn
Omgevingsmanagement Markthal Apeldoorn
Dijkversterking IJsselmeerdijk Zuiderzeeland Ruimtemanagers 2
Omgevingsmanager Dijkversterking IJsselmeerdijk
Home
Omgevingsmanager Dijkversterking Pannerdense Waard
Aanleg toerit Cluster 4
Omgevingsmanager Aanleg toerit Cluster 4
Almere Lelystad
Assistent Omgevingsmanagement A6 Almere-Lelystad
SAS Lekdijk
Omgevingsmanager Sterke lekdijk- deelproject SAS
Kleine Gartmanplantsoen
Omgevingsmanager Kleine-Gartmanplantsoen
Dijkverbeterng GHIJ-Noord
Assistent Omgevingsmanager Dijkverbetering GHIJ-Noord
Groot-Variabel-Onderhoud-Vermeulen-groep_WNZ
Omgevingsmanagement Groot Variabel Onderhoud WNZ
Zamen
Omgevingsmanager ZAMEN
N307 Roggebot-Kampen
Omgevingsmanager N307 Roggebot, Kampen
Tender Amstelstation
Omgevingsmanager Tender Amstelstation
Tender Waddenzee-griend
Omgevingsmanager Tender Waddenzee Griend
Tender Hoofdwegennet Ruimtemanagers
Omgevingsmanager Tender Hoofdwegennet
Windmolens in het Energiecluster A12-A30
Projectleider Windmolens in het Energiecluster A12-A30
processen

Doelen en belangen. Daar starten gebiedsprocessen bij Ruimtemanagers. Wij zetten processen in beweging, brengen partijen bij elkaar en zorgen dat plannen gerealiseerd worden. Zo krijgen we maatschappelijke transities werkend.

Programmamanager Centrumplan Westervoort
Teamondersteuner Team Uiterwaarden
Vinkeveense Plassen
Begeleider Bestuurlijk Proces Programma Vinkeveense Plassen
Programma Water en Riolering - Gemeente Almelo
Procescoördinator Klimaat en Water
Arnhem centraal omgevingsvisie Ruimtemanagers
Procesmanager Omgevingsvisie, Gemeente Arnhem
RES Regio FoodValley
Procesadviseur RES Regio FoodValley
Procesmanager energietransitie U16
Ontwikkelperspectief Presikhaaf III
Procesmanager Ontwikkelperspectief Presikhaaf III
Vitaal Centrum Duiven
Programmamanager Centrum Duiven
Provincie-Gelderland-Wageningen-Ruimtemanagers
Procesmanager Verkeersoplossingen
Heiloo
Procesadviseur aantakking A9
Marktkwartier
Omgevingsmanager Marktkwartier, Amsterdam
Verbetering oevers lange Linschoten
Procesmanager Verbetering Oevers Lange Linschoten
strategie

Complexe vraagstukken van ruimtelijke en/of organisatorische aard vergen een gedegen analyse. Vanuit daar bouwen we samen met u een strategie die werkt.  Ruimtemanagers boeken concrete resultaten bij strategische kwesties in het Ruimtelijke Domein.  

Strategisch adviseur instrumentarium
Limmer Linten
Directievoering gemeenschappelijke exploitatie maatschappij
Weezenlanden-Noord Zwolle
Strategisch Adviseur Weezenlanden – Noord Zwolle
Interim management gemeente Oss
Interim management gemeente Oss
Herontwikkeling Amstelwerf
Procesbegeleider Herontwikkeling Amstelwerf
Omgevingsdienst Rivierenland
Interim Afdelingshoofd Omgevingsdienst Rivierenland
Verander management provincie zeeland
Verandermanager provincie Zeeland
Zeist-de Clomp
Strategie ontwikkeling model, Zeist de Clomp
Afdelingshoofd provincie Zeeland
Interim Afdelingshoofd Provincie Zeeland
Projectmanager Stationsomgeving Culemborg

De gemeente Culemborg ontvangt bijna € 10 miljoen subsidie. Ze krijgt € 7,9 mln,- subsidie uit de Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Provincie Gelderland vult deze subsidie aan met nog eens € 1,9 mln,-. De subsidie is bedoeld voor het realiseren van woningbouwprojecten die op zichzelf niet financieel haalbaar zijn, en die voor minimaal de helft bestaan uit betaalbare woningen.

De gemeente Culemborg krijgt de subsidie voor het realiseren van 1900 woningen in de stationsomgeving. Met de bouw van deze woningen kan de gemeente ook de Stationsomgeving vergroenen, verbindingen tussen oost- en west Culemborg verbeteren en een stedelijke nieuwe wijk toevoegen aan Culemborg.

Wouter werkt sinds juli dit jaar aan het plan als projectleider van de ruimtelijke projecten. De komende periode werkt de gemeente met bewoners en politiek verder aan de visie, met initiatiefnemers aan concrete plannen en met bedrijven aan een duurzame toekomst binnen of buiten het gebied.

Opdrachtgever
Gemeente Culemborg

Periode
2021 – heden

Taak/rol
Projectleider stedelijke ontwikkelingen stationsomgeving

Projectleiding Uitbreidingslocaties Duiven

In de gemeente Duiven zijn er drie mogelijke uitbreidingslocaties. Deze uitbreidingslocaties kunnen naast de inbreidingslocaties die beschikbaar zijn bijdragen aan de realisatie van de woningbouwopgave. Op dit moment zijn niet alle drie de uitbreidingslocaties nodig. Daarom is er een verkenning uitgevoerd om te bepalen met welke van twee van de drie uitbreidingslocaties het beste gestart kon worden. Ruimtemanagers heeft hierbij de rol van bestuurlijk adviseur en projectleider vervult.

Na deze verkenning heeft de gemeente besloten om de planvorming voor twee van deze locaties te starten. Het doel is om op locatie Plakse Weide ongeveer 300 woningen te realiseren en op locatie Ploen Noord 80 tot 100 woningen. Uitgangspunt hierbij is een zeer betaalbaar woningbouwprogramma omdat juist dat segment mist in de gemeente Duiven. Bij de woningbouwontwikkeling op Plakse Weide en Ploen Noord vervult Ruimtemanagers de rol van adviseur richting het bestuur en de rol van projectleider.

Opdrachtgever
Gemeente Duiven

Periode
2019 – 2023

Taak/rol
Projectleider woningbouw

Projectmanager Ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk

Ronald van Ruimtemanagers voert het projectmanagersschap uit voor de ontwikkeling van de wijk Stadsblokken Meinerswijk namens de gemeente Arnhem. Het project bestaat uit de ontwikkeling van 430 woningen, maatschappelijke en sociale functies, en een nieuw openbaar natuurgebied aan de Rijn midden in Arnhem. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het bestemmingsplan en de begeleiding van de Realisatieovereenkomst met KWP voor zowel de vastgoedontwikkelingen als de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente Arnhem wil hiermee een nieuwe wijk ontwikkelen naast een nieuw natuurgebied.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Periode
2020 – heden

Taak/rol
Projectmanager

Projectmanager Herinrichting Coehoorn

Ronald van RUIMTEMANAGERS voert het projectleiderschap uit voor de Coehoorn binnenstedelijke herinrichting opgave. Het project bestaat uit de herontwikkeling van een bestaande wijk door de inrichting van een wijkpark en ontwikkeling van gebouwen met woningen en creatieve bedrijvigheid. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het vernieuwen van het bestemmingsplan en de tenders van zowel de vastgoedontwikkelingen als de herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente Arnhem wil het gebied Coehoorn verder ontwikkelen en daarbij het inspirerende karakter en culturele rijkdom behouden.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Periode
2020-2023

Taak/rol
Projectmanager

Projectleider Drijvende woningen

In de Waalsprong worden verschillende woonmilieus gerealiseerd. In de zogenaamde Landschapszone is ruimte voor onder andere drijvende woningen in de Lentse Plas en de Oosterhoutse Plas. Fleur van RUIMTEMANAGERS is projectleider voor de ontwikkeling van het gebied. De omwonenden worden betrokken bij het maken van de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte en een zorgvuldige verkeerskundige inpassing. In de Lentse Plas worden vanaf 2020 de eerste drijvende woningen gebouwd. Voor de Oosterhoutse Plas wordt een ontwikkelde partij gezocht door middel van een tender.

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Periode
2019 – 2021

Taak/rol
Projectleider

Projectleider Centrum Emmeloord

De gemeente Noordoostpolder werkt sinds een aantal jaren aan het vernieuwen van het centrum van Emmeloord. Gezien haar regiofunctie heeft Emmeloord een aanzienlijk winkelbestand en kent relatief weinig leegstand. De ruimtelijke kwaliteit en openbare ruimte is echter aan een upgrading toe. Hiertoe is door de gemeente een visie opgesteld die in delen wordt uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd enkele onderdelen van die visie te begeleiden. Fleur pakt een van de eerste deelprojecten aan die wordt aangepakt. De invulling van een plein met een nieuw te ontwikkelen Horecagebouw.

Opdrachtgever
Gemeente Noordoostpolder

Periode
2017 – 2018

Taak/rol
Adviseur bestuur, projectleider

Projectadviseur Bloemenbuurt Doetinchem

De Bloemenbuurt (voormalig Oosseld) is een wijk in de gemeente Doetinchem. Binnen deze buurt heeft Sité Woondiensten een relatief groot aandeel van de woningen in (sociale huur) bezit. Circa 10 jaar geleden is Sité in samenwerking met de gemeente begonnen met het opknappen van de verouderde delen van de wijk, door deze te slopen en er nieuwe woningen neer te zetten. Deze grootschalige herstructureringsopgave is nagenoeg gereed. Wat nu nog rest is de mogelijkheid om op drie locaties woningen te bouwen. Naar de invulling op het gebied van stedenbouw, programma en architectuur van deze drie resterende gebieden wordt nu een onderzoek uitgevoerd. RUIMTEMANAGERS is gevraagd dit onderzoek te begeleiden en de haalbaarheid te onderzoeken.

Opdrachtgever
Sité woondiensten

Periode
2017

Taak/rol
Adviseur haalbaarheid en proces

Omgevingsmanagement Markthal Apeldoorn

In 2018 hebben de inwoners van Apeldoorn gekozen om het marktplein te herinrichten volgens een ontwerp van West8. Bij dit plan hoort de bouw van een markthal. De herinrichting van het marktplein is al uitgevoerd. Draisma Bouw heeft ingeschreven voor de aanbesteding van de bouw van de markthal. Ruimtemanagers heeft hiervoor een stakeholderanalyse uitgevoerd en een communicatieplan opgesteld.

Nadat Draisma Bouw de aanbesteding gegund heeft gekregen blijven Jelle en Wendy betrokken voor communicatieadvies en het opstellen van een minder-hinderkalender.

Opdrachtgever
Draisma Bouw

Periode
2022 – heden

Taak/rol
Omgevingsmanager

Omgevingsmanager Dijkversterking IJsselmeerdijk

In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) werkt Waterschap Zuiderzeeland aan de versterking van de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. Het gaat om een traject van ongeveer 17 kilometer met diverse stakeholders, raakvlakprojecten en meekoppelkansen. Het project zoekt naar innovatieve oplossingen zoals de aanleg van een vooroeverdam waarmee waternatuur een kans krijgt in een veilige dijk. Daarnaast wordt onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn om de dijkversterking emissievrij uit te voeren.

Jelle heeft als omgevingsmanager onder andere bijgedragen aan het afstemmen van wensen van stakeholders en uitwerken van de meekoppelkansen die hieruit voortkomen. Ook heeft Jelle samengewerkt met Ingenieursbureau en onderaannemers om de voortgang van conditionerend onderzoek te bewaken.

Opdrachtgever
Waterschap Zuiderzeeland

Periode
2022 – 2023

Taak/rol
Omgevingsmanager

Omgevingsmanager Dijkversterking Pannerdense Waard

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) versterkt de komende jaren de dijk langs het Pannerdens kanaal en de IJssel tussen de Pannerdense Waard en Westervoort. De primaire waterkering in beheer en onderhoud bij WRIJ is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en moet versterkt worden. Het project is onderdeel van het HoogwaterBeschermingsProgramma (HWBP) en wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met de omgeving. Begin 2022 is gestart met de Verkenningsfase, deze duurt ongeveer tot eind 2024. Fleur neemt als omgevingsmanager een deel van de omgevingsmanagentvraagstukken voor de verkenningsfase op zich. Waaronder een deel van het stakeholdermanagement, zoals de samenwerking met belangrijke gebiedspartners zoals het Rivierklimaat park IJsselpoort en gemeenten.

Opdrachtgever
Waterschap Rijn en IJssel

Periode
2022-2023

Taak/rol
Omgevingsmanager/ senior adviseur

Omgevingsmanager Aanleg toerit Cluster 4

In de Arenapoort, Amsterdam wordt de komende jaren gewerkt aan gebiedsontwikkeling Eleven Square. Als eerste wordt de in- en uitrit van de toekomstige parkeergarage aangelegd. De realisatie wordt uitgevoerd door Ballast Nedam P&C en Sven is als omgevingsmanager betrokken bij dit project.

Met het opstellen en afstemmen van het BLVC-uitvoeringsplan is Sven voor de start van de uitvoering al intensief betrokken geraakt in dit gebied. In dit plan is beschreven hoe om te gaan en afgestemd wordt over o.a. de bereikbaarheid van het gebied. Met veel evenementenlocaties in de omgeving (o.a. Amsterdam Arena en Ziggo Dome) en de daarbij horende bezoekerspieken is dit een unieke locatie in Nederland. Ook tijdens de aanleg van de toerit stemt Sven uiteenlopende zaken met omgevingspartijen af.

Opdrachtgever
Ballast Nedam P&C

Periode
2021 – 2022

Taak/rol
omgevingsmanager

Assistent Omgevingsmanagement A6 Almere-Lelystad

Rijkswaterstaat wil de snelweg A6 tussen Almere en Lelystad verbreden. Erinke is als adviseur omgeving voor dit project verantwoordelijk voor het ophalen van de wensen van de niet-bestuurlijke stakeholders voor de uitvoeringsfase. Deze wensen doorlopen het zogenoemde klanteis specificatie (KES) proces. Uiteindelijk kunnen deze opgehaalde wensen een plekje krijgen in het contract voor de aannemer. Bijzonder aan het project is dat de planuitwerking en contractvoorbereidingsfases parallel aan elkaar lopen. Ook in het opstellen van het ontwerp van de snelweg (OTB) is Erinke betrokken. Vanwege de vele veiligheidseisen en landschappelijke inpassing is dit erg uitdagend. Het project heeft bovendien een uitgesproken hoge duurzaamheidsambitie: dit stuk van de A6 moet de duurzaamste snelweg ooit worden!

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Periode
2021-2022

Taak/rol
Adviseur omgeving

Omgevingsmanager Sterke lekdijk- deelproject SAS

Tussen Amerongen en Schoonhoven over een traject van 50 kilometer werkt HDSR aan een sterkere Lekdijk. De primaire waterkering/dijk in beheer en onderhoud bij HDSR is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en dient versterkt te worden. Het project wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd middels een intensieve samenwerking met de omgeving. In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). Na de Verkenningsfase (2 jaar) volgt de Planvormingsfase (2 jaar) en daarna de uitvoeringsfase. Koen van RUIMTEMANAGERS staat aan de lat om het gebiedsproces vormt te geven en uit te voeren. Hij is het aanspreekpunt voor omwonenden, bedrijven en collega overheden van het waterschap. Een belangrijk onderdeel van zijn opdracht is samen met de omgevingspartijen een ontwerp tot stand brengen waarin de verschillende belangen zo goed mogelijk meegenomen worden.

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode
2019-2021

Taak/rol
Omgevingsmanager IPM-team

Omgevingsmanager Kleine-Gartmanplantsoen

Ballast Nedam heeft van de gemeente Amsterdam de opdracht gekregen om onder het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam een fietsenstalling te bouwen. Na realisatie kunnen ruim 2000 bezoekers hier hun fiets kwijt. De werkzaamheden op en onder het Kleine-Gartmanplantsoen zijn onderdeel van de vernieuwing van het nabijgelegen Leidseplein dat autovrij gemaakt wordt. Om de overlast tijdens de uitvoering van het project voor alle partijen te beperken (denk aan bewoners, ondernemers en het OV) wordt het werk in verschillende fases uitgevoerd.
Sven van RUIMTEMANAGERS voert het omgevingsmanagement uit voor dit complexe project. Hij was ook verantwoordelijke voor de bijdrage vanuit omgevingsmanagement voor de door Ballast gewonnen tender.

Opdrachtgever
Ballast Nedam Parking

Periode
2017-2021

Taak/rol
Omgevingsmanager

Assistent Omgevingsmanager Dijkverbetering GHIJ-Noord

De dijk aan de noordkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) moet verbeterd worden om te voldoen aan de provinciale norm. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voert de dijkverbetering GHIJ-Noord uit. Omdat het een voormalige c-kering betreft, gebeurt dit eenmalig onder het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De dijkverbetering is een complexe opgave doordat de kering verstopt zit in wegen, kades en tuinen en slingert door de historische stadskernen van Oudewater en Montfoort. Het project bevindt zich nu in de start van de verkenningsfase.
Erinke van RUIMTEMANAGERS draagt bij aan dit unieke project als adviseur omgeving en werkt onder andere aan het stakeholdermanagement en de communicatie en participatie strategie.

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode
2019-2021

Taak/rol
Adviseur omgeving

Omgevingsmanagement Groot Variabel Onderhoud WNZ

Vermeulen Groep voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan diverse rijkswegen in Zuid-Holland. De werkzaamheden vallen binnen perceel 2 van het Groot Variabel Onderhoud West Nederland Zuid 2019. In deze opdracht wordt er onderhoud gepleegd aan rijkswegen en kunstwerken. Zo wordt onder andere de A4 bij Den Haag en Delft opnieuw geasfalteerd en de N14 tussen Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Daarnaast worden kunstwerken onderhouden, zoals de tunnel onder De Noord (water) door en fly-overs in het knooppunt Ridderkerk. Er wordt zo veel mogelijk in het weekend en nacht gewerkt. Hiervoor worden delen van de rijksweg tijdelijk afgesloten. De overlast is dan hevig, maar van korte duur zodat weggebruikers en omwonenden er zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de werkzaamheden en het afsluiten van de rijkswegen worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen van RUIMTEMANAGERS verzorgt het omgevingsmanagement binnen de voorbereiding en uitvoering van deze verkeersmaatregelen en de bouwcommunicatie rondom de uitvoering. Dit behelst veel afstemming met de wegbeheerder, gemeenten, provincie, nood- en hulpdiensten en vervoersbedrijven zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever
Vermeulen Groep

Periode
2018-2019

Taak/rol
Omgevingsmanager IPM-team

Omgevingsmanager ZAMEN

Ballast Nedam voert in opdracht van Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de A15. De werkzaamheden aan de A15 vallen binnen perceel zuid van het project ZAMEN van Rijkswaterstaat. Hierin worden binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland wegen en kunstwerken opgeknapt. Daarnaast worden er zogenaamde Meer Veilig-maatregelen uitgevoerd; het verlengen van een aantal afritten waardoor er een veiligere verkeerssituatie zal worden gecreëerd. Om de overlast van dit project zo klein mogelijk te houden voor de weggebruikers en omwonenden wordt een groot deel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden zal de rijksweg tijdelijk worden afgesloten en worden er omleidingsroutes ingesteld. Koen en Wendy van RUIMTEMANAGERS verzorgen het omgevingsmanagement binnen de voorbereidingen en uitvoering van dit project. Dit behelst veel afstemming met stakeholders voorafgaand aan de afsluitingen zodat de overlast tot een minimum beperkt kan blijven.

Opdrachtgever
Ballast Nedam Road Specialties

Periode
2018

Taak/rol
Omgevingsmanager

Omgevingsmanager N307 Roggebot, Kampen

De N307 moet op termijn een belangrijke Oost-West verbinding worden van A (Alkmaar) naar Z (Zwolle). Het gedeelte rond de huidige sluis bij Roggebot is een knoop waar veel belangen bij elkaar komen. De veelheid aan stakeholders en het aansluiten van diverse fysieke projecten op elkaar maakt dit een prachtige uitdaging.
Namens RUIMTEMANAGERS ondersteunt Fleur de provincie Flevoland bij het omgevingsmanagement N307 Roggebot – Kampen. Zij neemt deze complexe opgave voor haar rekening.

Opdrachtgever
Provincies Flevoland en Overijssel

Periode
2017-2018

Taak/rol
Omgevingsmanager

Omgevingsmanager Tender Amstelstation

Het gebied rond station Amsterdam Amstel is een belangrijk verkeersknooppunt. Hier kruisen dagelijks automobilisten, buschauffeurs, fietsers, voetgangers, trams en treinen elkaar. En, het aantal verkeersgebruikers en reizigers groeit. Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan de herinrichting van de openbare ruimte. ProRail pakt het station en het stationsgebied aan. Een van de opgaves betrof het ontwerpen en realiseren van een fietsparkeergarage. Voor een van onze relaties heeft Sven van RUIMTEMANAGERS het onderdeel “Omgeving” in de Tenderfase voor zijn rekening genomen.

Opdrachtgever
Aannemer

Periode
2017

Taak/rol
Lid tenderteam

Omgevingsmanager Tender Waddenzee Griend

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende jaren in voor het natuurherstel van het onbewoonde Waddeneiland Griend. Hiertoe is een Tender uitgevoerd onder civiele aannemers. Het vogeleiland voor de kust van Harlingen krijgt een brede vooroever, die Griend moet beschermen tegen verdere afslag. Wendy van RUIMTEMANAGERS is de uitdaging binnen de tender aangegaan die erin lag de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de natuur zo min mogelijk verstoord werd. Daarnaast was de communicatie naar belanghebbenden en het brede publiek van natuurliefhebbers een belangrijk aspect.

Opdrachtgever
Civiele aannemer

Periode
2017

Taak/rol
Lid tenderteam als omgevingsmanager

Omgevingsmanager Tender Hoofdwegennet

Voor één van de geselecteerde potentiële opdrachtnemers is RUIMTEMANAGERS betrokken als omgevingsmanager in de tender voor het Prestatiecontract onderhoud hoofdwegennet Zuid-Nederland.
Het contract wordt door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland aanbesteed door middel van de Best Value Aanpak. Dit is een moderne vorm van marktbenadering om de best beschikbare expert het werk te gunnen, waarbij bewezen performance van belang is.

Opdrachtgever
Brinkgroep/ Vermeulen

Periode
2017

Taak/rol
Lid Tenderteam

Projectleider Windmolens in het Energiecluster A12-A30

De gemeente Ede heeft de duurzame ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Een van de manieren om hier invulling aan te geven is via windenergie. De gemeente Ede pakt hierin de regie. Zo bepaalt de gemeente zelf welk plangebied zij het meest geschikt vinden voor windenergie. Ook draagt de gemeente Ede zorg voor het (laten) uitvoeren van de benodigde planologisch procedures, zoals het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.). In het projectteam vervult Sven de rol van omgevingsmanager.

In zijn rol heeft Sven het contact met de omgeving en is hij verantwoordelijk voor de communicatie(strategie). Hij heeft zowel contact met professionals (bv collega overheden) als met particulieren (bv grondeigenaren) en neemt hun belangen mee in het projectteam. Zo geeft hij zijn geboortegemeente vorm aan deze duurzame ambitie waarin zorgvuldig en transparant handelen het uitgangspunt vormen.

Opdrachtgever
Gemeente Ede

Periode
2021 – 2022

Taak/rol
omgevingsmanager

Programmamanager Centrumplan Westervoort

De Gemeente Westervoort krijgt € 2,6 miljoen subsidie voor de aanpak van het centrum vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden (Netherlands Enterprise Agency (RVO).

Vanuit RUIMTEMANAGERS werkt Wouter als programmamanager aan het centrumplan Westervoort. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de integrale transformatie van het centrum voor de gemeente Westervoort, samen met de winkeliers van de Wyborgh, ontwikkelaar Nieuw Holland Vastgoed en eigenaar Orange Capital Partners (OCP).

De winkels komen weer rondom het plein te liggen. De verouderde passage verdwijnt en de leegstaande delen worden gesloopt om woningen te realiseren. De gemeente onderzoekt of de leegstaande delen van het gemeentehuis kunnen transformeren naar woningbouw.

Voor deze ontwikkeling hebben we subsidie aangevraagd bij de Impulsaanpak Winkelgebieden en deze subsidie is toegekend. Voor Gemeente Westervoort, een van de kleinste gemeenten van Nederland, is dit een grote stap en een belangrijke bijdrage. Met deze subsidie kunnen we echt iets moois maken van het winkelcentrum, de openbare ruimte én werken aan de transformatie van de leegstaande delen van het gemeentehuis.

Opdrachtgever
1Stroom, gemeente Westervoort

Periode
2022 – heden

Taak/rol
Programmamanager Centrumplan

Teamondersteuner Team Uiterwaarden

De gebieden langs de grote rivieren, de zogenoemde uiterwaarden, hebben een belangrijke functie voor hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle uiterwaarden volgens de wettelijke taken vanuit de Waterwet. Het Team Uiterwaarden van Rijkswaterstaat beheert een uitgestrekt gebied dat bestaat uit enkele van de grootste rivieren van Nederland. Binnen het team heeft Arthur de rol van team ondersteuner, waarbij hij meehelpt aan een breed scala aan taken en projecten. Hij is het gezicht achter de mailbox en zorgt voor de informatiestroom met interne en externe stakeholders.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Periode
2023 – heden

Taak/rol
Team ondersteuner

Begeleider Bestuurlijk Proces Programma Vinkeveense Plassen

Namens Recreatie Midden-Nederland voert Heike het projectleiderschap voor de Vinkeveense plassen uit. Arthur is actief als programmaondersteuner en werkt samen met Heike om de doelstellingen van het recreatieschap uit te voeren ten aanzien van het verder ontwikkelen van de recreatieve voorzieningen. Het water, de natuurbeleving en de unieke landschappelijke structuur vormen een grote aantrekkingskracht op recreanten om te varen, te zwemmen, te wandelen en te fietsen. Het Recreatieschap wil het recreëren verder ontwikkelen binnen de natuurlijke waarden die het gebied kenmerken om zo nog meer mensen te kunnen aantrekken.

Opdrachtgever
Recreatieschap Midden-Nederland

Periode
2018 – heden

Taak/rol
Projectmananager

Procescoördinator Klimaat en Water

De afdeling uitvoering fysiek van de gemeente Almelo heeft regisseurs voor de verschillende taakvelden (zoals wegen, groen, water en riolering). Zij vormen de schakel tussen dagelijks beheer, team projecten en beleid en advies. Heike vervult de rol van regisseur Blauw en zorgt ervoor dat de opgaven uit het Programma Water en Riolering worden gerealiseerd door middel van projecten en input op beleid.

Opdrachtgever
Gemeente Almelo

Periode
2021-2022

Taak/rol
Regisseur Blauw (Water en Riolering)

Procesmanager Omgevingsvisie, Gemeente Arnhem

Voor de gemeente Arnhem begeleidt RUIMTEMANAGERS het proces om tot een omgevingsvisie te komen. De omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de implementatie van de omgevingswet. Wendy stelt samen met de projectgroep Omgevingswet, de programmamanagers en het bestuur de visie op, waarbij ook input vanuit stakeholders gevraagd wordt. Een dynamisch proces resulterend in ook een dynamisch product. Inhoudelijk een uitdaging maar vooral een proces dat een verandering van houding, werken en denken vraagt.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Periode
2018 – heden

Taak/rol
Projectmanager

Procesadviseur RES Regio FoodValley

De Regio FoodValley geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en het Nationaal Programma Energie Strategie (NPRES). In deze regio werken in totaal 8 gemeenten, 2 provincies en meerdere maatschappelijke partners samen aan de verduurzaming van het gehele energiesysteem. In 2021 hebben zij met de RES 1.0 de ambities ten aanzien van verduurzaming van het energiesysteem gezamenlijk vastgesteld. Het doel is om deze ambities voor 2030 gerealiseerd te hebben. Als procesregisseur helpt Maarten om dit doel te behalen en in goede banen te leiden.
In zijn rol is Maarten voornamelijk gericht op het proces tot realisatie van de gestelde doelen, zoals wind- en zonne-energieprojecten, maar ook op de strategisch inzet van de NPRES-instrumenten, zoals de RES 2.0 en het bewaken en opleveren de monitoringsmomenten. In elke stap wordt met alle RES én Regio-partners samengewerkt en vindt gezamenlijke besluitvorming plaats, die moet leiden tot de realisatie van de projecten vóór 2030. Maarten brengt zijn inhoudelijke ervaring mee om dit proces zowel snel als zorgvuldig te laten verlopen.

Opdrachtgever
Regio FoodValley

Periode
2022 – heden

Taak/rol
Procesregisseur RES Regio FoodValley

Procesmanager energietransitie U16

In het Klimaatakkoord staat dat elke energieregio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De energieregio U16 bestaat uit 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin.

De regio Utrecht (U16) wil in 2050 energieneutraal zijn: dit betekent alle energie die we gebruiken duurzaam opwekken. In 2030 willen we daarvoor een goede stap hebben gezet door meer zonne- en windenergie op te wekken. Ook zoeken we naar duurzame warmtebronnen als alternatief voor het aardgas waarmee we onze huizen en gebouwen verwarmen.

Maarten richt zich als Coördinator ‘Van Zoekgebied Naar Vergunning’ op het concretiseren van de plannen van grootschalige duurzame opwek. Gezamenlijk met de gemeenten geeft hij inzicht in de voortgang, coördineert hij de informatie- en kennisdeling omtrent grootschalige opwek en is hij verantwoordelijk voor de monitoring en het proces tot herijking van de RES 1.0.

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

Periode
2023 – heden

Taak/rol
Project coördinator

Procesmanager Ontwikkelperspectief Presikhaaf III

Ronald van Ruimtemanagers voert het projectmanagersschap uit voor de voor het opstellen van het ontwikkelperspectief van Presikhaaf III namens de gemeente Arnhem. Het ontwikkelperspectief behelst een plan voor de bestaande wijk om de leefbaarheid te vergroten door gerichte ingrepen in de openbare ruimte en de ontwikkeling van ca. 350 woningen. In deze rol is Ronald verantwoordelijk voor de begeleiding van het de planvorming en de besluitvorming binnen de gemeente.

Opdrachtgever
Gemeente Arnhem

Periode
2022 – heden

Taak/rol
Projectmanager

Programmamanager Centrum Duiven

De gemeente Duiven werkt sinds een aantal jaren aan het project Vitaal Centrum Duiven. Hierbij wordt samen met winkeliers, burgers en ontwikkelaars het winkelhart in Duiven in fasen vernieuwd. Het plan gaat in z’n totaliteit uit van een uitbreiding aan winkelruimte van 3.500 m2 bruto vloeroppervlak en een toevoeging van woningen en appartementen.
De vernieuwing van het winkelhart betrof een interactief proces met gebalanceerde participatie en referendum over de stedenbouwkundige voorkeursvariant. De bouwopgave is vervolgens Europees aanbesteed.

In deze gebiedsontwikkeling heeft Ruimtemanagers de rol van procesmanager en bestuurlijk adviseur vervuld.

Opdrachtgever
Gemeente Duiven

Periode
2006 – 2022

Taak/rol
adviseur bestuur, procesmanager, voorzitter klankbordgroep

Procesmanager Verkeersoplossingen

Voor de provincie Gelderland vervult Wendy van RUIMTEMANAGERS de rol van projectmanager bij verschillende samenhangende projecten in Wageningen. Hieronder vallen de ontsluiting van bedrijvenpark Born-Oost, de feeders naar de snelfietsroute Ede-Wageningen en de aanpassing van de rotonde Droevendaalsesteeg. Maatschappelijk en politiek draagvlak alsmede de samenhang tussen de projecten zijn hierbij essentieel.

Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Periode
2018 – 2020

Taak/rol
Projectmanager

Procesadviseur aantakking A9

Voor de gemeente Heiloo verzorgt RUIMTEMANAGERS in de persoon van Wendy de projectleiding voor het realiseren van de aansluiting van het onderliggende wegennet op de snelweg A9. De aansluiting is onderdeel van het grotere project “wonen in groen”, een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar, Heiloo en Castricum. Gezien de vele betrokken overheden en belanghebbenden is bestuurlijke advisering en omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Opdrachtgever
Gemeente Heiloo/ BUCH werkorganisatie

Periode
2017

Taak/rol
Projectleider

Omgevingsmanager Marktkwartier, Amsterdam

In Amsterdam West wordt het Food Center Amsterdam geherstructureerd naar een compacter en eigentijds bedrijventerrein. Daarmee komt er ruimte vrij voor woningbouw in het gebied. Tijdens de ontwikkeling van dit gebied is het belangrijk om de consequenties en te nemen maatregelen met betrekking tot de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid (gedurende de werkzaamheden) te onderzoeken en hierover helder te communiceren (BLVC).
Sven van Ruimtemanagers heeft BLVC-kader geschreven voor de ontwikkelcombinatie Marktkwartier CV. Hij heeft in 2019 en goedgekeurd BLVC-kader afgeleverd.
Momenteel vinden er in het gebied werkzaamheden plaats om verplaatsing van de bedrijven te kunnen realiseren. Voor deze werkzaamheden helpt Jelle aannemers en organisaties met het opstellen van de BLVC-uitvoeringsplannen. Op deze manier kan worden gezorgd voor een naleving van de eisen om overlast voor de omgeving te voorkomen.

 

Opdrachtgever
Ontwikkelcombinatie Marktkwartier CV

Periode
2019- heden

Taak/rol
Omgevingsmanager

Procesmanager Verbetering Oevers Lange Linschoten

De stabiliteit van de weg langs de watergang de Lange Linschoten tussen Oudewater en Linschoten is in slechte staat en vormt acuut gevaar voor weggebruikers. De gemeente Oudewater gaat samen met de provincie, gemeenten, landgoed en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een gezamenlijke oplossing ontwikkelen voor het gehele werktracé. Het waterschap participeert als partner in dit project. Koen van RUIMTEMANAGERS heeft de taak om de rol en belangen van het waterschap te vertegenwoordigen in deze samenwerking. Hij schakelt binnen deze opdracht tussen verschillende mensen en onderwerpen: zowel samenwerking met diverse afdelingen van het waterschap als het bestuur van de gemeenten en het waterschap.

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Periode
2018-2019

Taak/rol
Projectleider/ omgevingsmanager

Strategisch adviseur instrumentarium

De provincie Utrecht heeft grote opgaven op het gebied van natuur, water klimaat en landbouw die samenkomen in het programma landelijk gebied. Heike werkt aan dit programma door inzichtelijk te maken wat het benodigde instrumentarium is om deze doelen te behalen via de gebiedsgerichte aanpak.
Hiervoor is overzicht nodig, communicatie en we moeten keuzes worden gemaakt. Het programma doorsnijdt verschillende teams en vakgebieden in een veranderlijke politieke situatie, wat het een complexe en dynamische opdracht maakt. Heike zorgt voor verheldering en verbindt belanghebbenden binnen deze opdracht.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Periode
2023 – heden

Taak/rol
Projectleider

Directievoering gemeenschappelijke exploitatie maatschappij

In de gemeente Castricum, in het dorp Limmen, wordt een uitbreidingslocatie van circa 600 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling is in handen van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij “De Limmer Strandwal”, een samenwerking tussen de gemeente en Driessen Vastgoed. Deze samenwerking is vormgegeven in een CV/BV constructie. Het ontwikkelingsbedrijf voert de gehele ontwikkeling van verwerving, via planvorming naar aanbesteding en uitgifte. De ontwikkeling kent alle complicerende factoren van een inbreidingslocatie, zoals uitgebreide participatie, omdat zij is gesitueerd tussen bestaande bebouwing.

Opdrachtgever
Gemeente Castricum ism Driessen Vastgoed: CV de Limmer Strandwal

Periode
2014 – heden

Taak/rol
Projectleider

Strategisch Adviseur Weezenlanden – Noord Zwolle

Aan de rand van de binnenstad van Zwolle worden 180 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 500 nieuwe woningen in een parkachtige omgeving. De wijk krijgt een een mix van sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Ook komt er een mix van jongere en oudere bewoners.

De eerder voorgestelde parkeeroplossing bleek in de uitvoering financieel niet haalbaar waardoor een nieuwe oplossing werd gezocht. Haiko en Wouter hebben gezocht naar andere mogelijkheden en bemiddelden tussen de ontwikkelaar Explorius-Nijhuis, de woningcorporatie Openbaar Belang en de gemeente Zwolle om samen tot een haalbaar plan te komen.

In een intensief traject is het hele plan doorgelicht met aandacht voor ruimtelijke inpassing, eigendom van de garage, toegankelijkheid, financiering en bestuurlijk draagvlak. Haiko en Wouter hebben de partijen bij elkaar gehouden en zijn tot een uitgewerkte oplossing gekomen waarmee het plan gerealiseerd kan worden.

Op 1 december 2021 zijn de handtekeningen gezet onder de anterieure overeenkomst en de koop- en ontwikkelovereenkomst. Vanaf 23 december legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Opdrachtgever
Openbaar Belang & Explorius

Periode
2021-2022

Taak/rol
parkeernormstudie

Interim management gemeente Oss

Voor de gemeente vervullen we de rol van interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling in de persoon van Wendy. De kern van de opdracht omvat het leiden en toekomstbestendig maken van de afdeling, het krijgen van een duidelijk profiel en positie binnen de organisatie en zorgen dat met plezier en vertrouwen aan de juiste zaken wordt gewerkt. Gemeente Oss heeft bewust voor een interim manager gekozen omdat onderdeel van de opdracht is te bepalen welk type afdelingshoofd de afdeling nodig heeft.

Opdrachtgever
Gemeente Oss, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Periode
2021- 2022

Taak/rol
Interim afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling

Procesbegeleider Herontwikkeling Amstelwerf

Net binnen de ring van Amsterdam ligt het circa 6 hectare grote ontwikkelingsgebied “Amstelwerf”. De grond- en vastgoedeigenaren van dit gebied hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband heeft RUIMTEMANAGERS, in samenwerking met stedenbouwkundige Hans Ebberink, de opdracht gegeven een Ruimtelijk kader uit te werken en de onderlinge afspraken te verkennen en zo mogelijk vast te leggen. Dit uitdagende project kent een enorm hoge kwaliteitsambitie en een potentieel programma van circa 240.000 vierkante meter bvo. In juli 2018 is het concept beleidskader namens de samenwerkende grondeigenaren ingediend.

Opdrachtgever
Grondeigenaren

Periode
2018

Taak/rol
Procesmanager

Interim Afdelingshoofd Omgevingsdienst Rivierenland

Voor de Omgevingsdienst Rivierenland is rol van interim Afdelingshoofd als tijdelijke vervanging vervuld. Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld. De omgevingsdienst stond voor de opgave om van inzet-sturing naar output sturing te gaan. Wendy had dan ook de taak om de afdeling Toezicht, met een nieuw team van coördinatoren naar een nieuwe manier van werken te begeleiden.

Opdrachtgever
Omgevingsdienst Rivierenland

Periode
2017

Taak/rol
Interim afdelingshoofd

Verandermanager provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervult RUIMTEMANAGERS de rol van interim Afdelingshoofd Ruimte. Naast de dagelijkse aansturing, omvat onze opdracht het begeleiden van de beleidsmedewerkers bij de organisatieverandering. De organisatie beweegt naar een dynamische bedrijfsvoering waar werken in maatschappelijke opgaven centraal staat. Van verticaal aangestuurde beleidsafdeling gaan de medewerkers op opdracht basis werken aan integrale maatschappelijke opgaven. Wendy heeft de taak de afdeling Ruimte (ca. 50 medewerkers) te begeleiden in dit proces, strategisch mee te denken in de nieuwe organisatiestructuur en bij te dragen aan de ontwikkelagenda.

Opdrachtgever
Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode
2017

Taak/rol
Interim afdelingshoofd Ruimte

Strategie ontwikkeling model, Zeist de Clomp

De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling van het winkelcentrum. De route tot aan het sluiten van de realisatieovereenkomst kende diverse rondes van planaanpassingen en onderhandelingen. Namens de gemeente Zeist was Haiko van RUIMTEMANAGERS lid van het gemeentelijke onderhandelingsteam dat deze realisatieovereenkomst op inhoud en financiën heeft begeleid.
Na realisatie krijgt dit deel van de wijk Zeist-West een vernieuwingsimpuls met enkele nieuwe supermarkten, kleine dagwinkels en circa 60 appartementen. Naar verwachting is het winkelcentrum in 2020 volledig vernieuwd.

Opdrachtgever
Gemeente Zeist

Periode
2014-2017

Taak/rol
adviseur bestuur, lid onderhandelingsteam

Interim Afdelingshoofd Provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland vervullen we de rol van interim Afdelingshoofd Ontwikkeling als vervanging van het tijdelijk beperkt inzetbare afdelingshoofd. De kern van de opdracht omvat een veranderopgave voor de nieuw opgerichte afdeling Ontwikkeling. Projectmatig en opgavegericht werken krijgen een boost in deze afdeling, die aan de lat staat om de programma’s, projecten en opgaven van Provincie Zeeland aan te sturen.

Deze interim opdracht is door Wendy van RUIMTEMANAGERS vervuld.

Opdrachtgever
Provincie Zeeland, afdeling Ruimte en Samenleving

Periode
2017

Taak/rol
Interim Afdelingshoofd Ontwikkeling